Iepirkumu arhīvs

Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Nākotnes ielā 6a, Viļānos (1. un 3.kārta) un Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Kultūras laukumā 2b, Viļānos (2. un 4.kārta)

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/10

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Nākotnes  ielā 6a, Viļānos (1. un 3.kārta) un Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Kultūras laukumā 2b, Viļānos (2. un 4.kārta)

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  03.06.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 07.07.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "Rūpnīca Orions"

Līgumcena (bez PVN)  544 918,00
Lēmums  11.07.2017. (Pdf)
Līgums  18.07.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

2017-06-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A