ESF

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Nosaukums

"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr. 8.3.5.0/16/1/001

Programma

Eiropas Savienības fondu darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Īstenošanas vieta

Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1 A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

01.08.2016-31.12.2018

Projekta specifiskais mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķa grupa

Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta kopējais budžets

 • 21 645 410 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:
 • 18 398 598 EUR - ESF finansējums
 • 3 246 812 EUR - valsts budžeta finansējums

Informācija par projektu

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Publicitāte

 1. Ekskursija "Ceļojums profesiju pasaulē"
 2. Iepazīstot daudzveidīgo profesiju pasauli
 3. Frizieres meistarklases Viļānu vidusskolā
 4. Viļānos ir iegriezies TehnoBuss
 5. Viļānu novada pašvaldība īsteno karjeras atbalsta projektu
 6. Karjeras izglītības pasākumi - ceļš uz skolēnu interešu apzināšanos un profesionālā virziena izvēli
 7. Viļānu novada pašvaldība īsteno karjeras atbalsta projektu
 8. Karjeras atbalsta pasākumi Dekšāru pamatskolā
 9. Karjeras diena Viļānu vidusskolā
 10. Viļānu novada pašvaldība īsteno karjeras atbalsta projektu
 11. Karjeras atbalsta pasākumi Dekšāru pamatskolā
 12. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi tavai izaugsmei
 13. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2018./2019. m.g. aprīlī un maijā
 14. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2018./2019. m.g. janvārī, februārī, martā
2017-07-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A