Kalendārs 27.04.2018

Anekdošu šovs "Briseles kāposti jeb kur vēl ņemt naudu?"

Anekdošu šovs

Laiks: 27. aprīlī, plkst. 19:00

Vieta: Viļānu kultūras nams

Apraksts: Ieeja 2 Eur

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas?v=1582978578

Laiks: 27. aprīlī plkst. 18:00

Vieta: Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas zālē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos

Apraksts:

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma projekta izstrādei publiskās apspriešanas laikā var iesniegt (vai nosūtot pa pastu) Viļānu novada domē (adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads).

Jautājumu vai apmeklētāju pieņemšanas saskaņošanas laika gadījumā aicinām sazināties ar lokālplānojuma projekta izstrādes vadītāju Ivetu Piziču, tālrunis 64628031, e-pasts iveta.pizica@vilani.lv.

 

Koncerts "Pilngadība"

Koncerts

6. maijā plkst. 14.00 Viļānu kultūras namā norisināsies krievu dziesmu vokālā ansambļa “Sudaruški” koncerts “Pilngadība” ar īpašiem viesiem Baltkrievu vokālo ansambli “Suzorje” no Rēzeknes un Viļānu kultūras nama krievu amatierteātris “Horošoje nastrojeņie”.

Satiksmes ierobežojumi Centrālās un Rēzeknes ielu krustojumā

Satiksmes ierobežojumi Centrālās un Rēzeknes ielu krustojumā?v=1582978578

Viļānos ir uzsākta projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošana.

Mācības “Vides prasībām atbilstoši inženiertehniskie risinājumi lauku saimniecībās” lauksaimniekiem

Mācības “Vides prasībām atbilstoši inženiertehniskie risinājumi lauku saimniecībās” lauksaimniekiem?v=1582978578

Lauksaimniecības tālākās attīstības jautājumi stingri tiks saistīti ar vides ilgtspējas saglabāšanu. Viens no lielākajiem un smagākajiem blokiem šo jautājumu ietvaros ir lopkopības nozare. Atcerēsimies, ka normatīvo aktu prasības attiecībā uz piesārņojošo darbību veikšanu dzīvnieku novietnēs attiecas pilnīgi uz visām lopkopības saimniecībām, neatkarīgi no dzīvnieku vienību skaita. Arī to, ka ar 2017.gada 31.decembri beidzās pārejas periods, kurā bija dota iespēja rast un veikt risinājumus situācijas uzlabošanai attiecībā uz piesārņojošo darbību ierobežošanu saimniecībās.

Muzikāla komēdija – leļļu izrāde “Sarkangalvīte un Vilks”

Muzikāla komēdija – leļļu izrāde “Sarkangalvīte un Vilks”?v=1582978578

Laiks: 27. arpīlī, plkst. 10:00

Vieta: Viļānu kultūras nams

Apraksts: Jautra komēdija bērniem un vecākiem. Ieeja 1 Eur.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A