Kalendārs 16.05.2018

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Nosaukums

„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(8.3.4.0/16/I/001)

Programma

Eiropas Sociālā fonda darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Īstenošanas vieta

Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1 A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

01.03.2017 – 31.12.2022

Projekta specifiskais mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķa grupa

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
  •  profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Projekta kopējais budžets

  • 37 512 376 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:
  • 31 885 519 EUR - ESF finansējums
  • 5 626 857 EUR - valsts budžeta finansējums

Informācija par projektu

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Publicitāte

 

Aicinām gatavoties skriešanas svētkiem!

Aicinām gatavoties skriešanas svētkiem!?v=1586111692

Laiks: 16. maijā plkst. 18.00

Vieta: Viļānu pilsētas stadions

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1586111692

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu,

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

78900040318

0,70

lauksaimniecība

Sokolku pagasts

Saņemts iesniegums no personas, kura atbilsts „Viļānu novada pašvaldības piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtības” 10. un 12.punktam.

Zemes gabala nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2018.gada 16.jūnijam.

Karjeras diena Viļānu vidusskolā

Karjeras diena Viļānu vidusskolā?v=1586111692

Karjeras dienu ietvaros Viļānu vidusskolas 10.-12. klašu skolēni tikās ar Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru Jāni Garisonu, kas ir arī Viļānu vidusskolas absolvents.

Muzeju nakts Viļānu stacijā

Muzeju nakts Viļānu stacijā?v=1586111692

Viļānu stacijā 19.maijā no 19.00 līdz 22.30 Viļānu novadpētniecības muzejs un Dzelzceļa muzejs piedāvās dažādas aktivitātes visai ģimenei.  Aicinām izmantot iespēju pavadīt vakara un nakts stundas, izbaudīt īpašos filmas Mērijas ceļojuma seansus, piedalīties radošās aktivitātēs, tikties ar filmas grupas pārstāvjiem un iegūt gan jautrus, gan nostaļģiskus foto.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A