Kalendārs 01.03.2018

Sieviešu dienas balle

Sieviešu dienas balle?v=1566266386

Par godu skaistajām dāmām 10. martā plkst. 21.00 Viļānu kultūras namā aicinām lieliski pavadīt laiku Sieviešu dienai veltītajā ballē, spēlēs Viktors un Ilze.

Lūdzam veikt galdiņu rezervāciju līdz 9. martam Viļānu KN vai pa tel. 28662346.

Ieejas maksa - Eur. 2.00, no 18 gadu vecuma!

Viļānu Mūzikas un mākslas skolā top animācijas filma “Vinnejs Pūks Viļānūs”

Viļānu Mūzikas un mākslas skolā top animācijas filma “Vinnejs Pūks Viļānūs”?v=1566266386

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Lauku atbalsta dienests 2017. gadā apstiprināja Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības izstrādāto projektu “Skaņas un vizuālā materiāla apstrādes darba stacijas iegāde animācijas darbnīcas izveidei”. Projekta kopējā summa: 8737,51 EUR, publiskais (ELFLA) finansējums: 6498, 97 EUR, Viļānu novada pašvaldības finansējums: 722,11 EUR, pašfinansējums: 1516,43 EUR.

Seminārs "Par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošu vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām"...

Seminārs

Laiks: 1.martā no plkst.17:30 līdz 19:30

Vieta: Viļānu Kultūras namā, Kultūras laukumā 2

Seminārs notiks lekcijas, diskusijas, lomu spēļu veidā, skarot tēmas:
  • Pusaudži un atkarību veidošanās risks
  • Agrīnas atkarības pazīmes (praktisks uzdevums)
  • Pieaugušo ietekme uz bērnu un pusaudžu atkarības vielu lietošanas paradumiem. Līdzatkarība, tās pazīmes
  • Diskusija par vecāka lomu pusaudža dzīvē un ietekmi uz vielu un procesu atkarību veidojošiem paradumiem
  • Situācijas analīze par vecāku reakciju uz aizdomām par pusaudža psihoaktīvo vielu lietošanu
  • Saruna ar bērnu un pusaudzi par vielu un procesu atkarībām. Padomi komunikācijas uzlabošanai
  • Reakcija uz pazīmēm, kas liecina par pusaudža atkarību, palīdzības saņemšana.
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A