Aktualitātes

Jauniešu uzņēmējdarbības konkursa „Laukiem būt!” pirmās kārtas noslēgums

Jauniešu uzņēmējdarbības konkursa „Laukiem būt!” pirmās kārtas noslēgums

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Rēzeknes nodaļa 2014. gada 10. oktobrī plkst. 11.00 rīko konkursa „Laukiem būt!” pirmās kārtas noslēgumu Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”. Konkurss notiek Valsts lauku tīkla īstenotās aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros un tā mērķis ir, sniedzot praktisku palīdzību, mudināt lauku jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē.

Pasākumā būs iespēja noklausīties labāko uzņēmējdarbības ideju autoru prezentācijas, kā lauksaimnieciskajā, tā nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā. Piektdien konkursa reģionālajā kārtā piedalīsies jaunieši no Latgales reģiona.

Arī šogad LLKC Rēzeknes nodaļa īstenoja interaktīvo programmu „Tu vari vairāk” Viļānu, Rēzeknes, Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu jauniešiem, kas sākās ar informatīvo dienu, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar pasākuma norisi. Jaunieši, kuri ieinteresējās un vēlējas savas idejas īstenot, piedalījās mācībās, kurās apguva ideju definēšanu, uzņēmējdarbības un grāmatvedības pamatus, biznesa plānu un projektu būtību, to sastāvdaļas, kā arī mācījās izstrādāt savus biznesa plānus vai projekta pieteikumus. Programmas noslēgumā jauniešiem tika dota iespēja iesniegt biznesa plānus konkursā „Laukiem būt!”.

Pasākums noslēgsies ar dalībnieku apbalvošanu un ceļazīmju iegūšanu uz konkursa otro kārtu!

 

Informāciju sagatavoja

LLKC Viļānu novada lauku attīstības konsultante

Dace Geduševa

2014-10-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A