ELFLA

JAUNIEŠU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS DAŽĀDOŠANA VIĻĀNOS

Projekta nosaukums

„Jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana Viļānos”

Identifikācijas nr.

12-01-LL23-L413201-000051

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos

Īstenošanas vieta

Liepu iela 6, Viļānu novads, Viļāni

Īstenošanas laiks

28.02.2013. –01.06.2013.

Mērķis

Uzlabot vietējo jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Galvenās aktivitātes

Iegādāties un uzstādīt skrituļošanas rampu.

Projekta kopējais budžets

5688.70  LVL

Attiecināmo izmaksu summa

4701.40 LVL

Publiskais finansējums 

4231.26 LVL (90% no attiecināmajām izmaksām)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

1457.44 LVL

Publicitāte

www.vilani.lv

2015-07-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A