Aktualitātes

Jauni rotaļu laukumu projekti

Viļānu novada pašvaldība izsludina bērnu rotaļu laukumu konkursu ar mērķi rosināt iedzīvotāju līdzdalību un interesi par novada vides sakārtošanu un attīstību ierīkojot bērnu rotaļu laukumus; Dot iespēju Viļānu novada iedzīvotājiem aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, mazinot risku pievērsties atkarību izraisošu vielu lietošanai; Veicināt sadarbību starp novada iedzīvotājiem, biedrībām, nodibinājumiem, interešu grupām, pašvaldību un uzņēmējiem.

Bērnu rotaļu laukumi ir ierīkojami nodrošinot tiem publisku pieejamību.

ATBALSTĀMIE PROJEKTU VEIDI:

Rotaļu laukumu izveide pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ar ne mazāk kā četriem dzīvokļiem

KONKURSA TERMIŅI

Projektu konkursu izsludina no 2013.gada 6.maija līdz 2012.gada 23.maijam.

Projektu realizācijas laiks no 2012.gada 3.jūnija līdz 2012.gada 3.augustam.

NOLIKUMS

2013-05-08
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A