Aktualitātes

Jaunas iespējas animācijas veidošanā Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Jaunas iespējas animācijas veidošanā Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Lauku atbalsta dienests apstiprināja Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības izstrādātā projekta “Skaņas un vizuālā materiāla apstrādes darba stacijas iegāde animācijas darbnīcas izveidei” iesniegumu atklātajam projektu iesniegumu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.” 

Īstenojot šo projektu, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība iegādāsies nepieciešamo aparatūru un programmatūru animācijas filmu veidošanai. Viļānu Mūzikas un mākslas skolā no 01.09.2017. darbosies interešu izglītības programma “Animācijas darbnīca”. Šīs programmas ietvaros bērni un jaunieši varēs apgūt animācijas un skaņas ieraksta un apstrādes prasmes. 2017./2018. mācību gada laikā tiks izveidota Marutas Latkovskas animācijas filmiņa latgaliešu - angļu valodā Vinnejs Pūks Viļānūs...

Projekta kopējā summa: 8737,51 EUR, publiskais (ELFLA) finansējums: 6498, 97 EUR, Viļānu novada pašvaldības finansējums: 722,11 EUR, pašfinansējums: 1516,43 EUR. Projekts tiks īstenots no 2017. gada augusta līdz 2018. gada  jūnijam.

Inta Brence
Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktore

2017-07-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A