Aktualitātes

Jaunais mācību gads iesākts godam

Jaunais mācību gads iesākts godam

1. septembris ir zīmīgs laiks skolēniem, studentiem, vecākiem un pasniedzējiem, jo sākas jaunais darba cēliens - jauns mācību gads. Piedāvājam nelielu ieskatu, kā mācību gads iesākās Viļānu novada izglītības iestādēs. 

Pirmais savus audzēkņus sagaidīja Rēzeknes Tehnikuma Viļānu mācību vietas kolektīvs. 

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde šoreiz sagaidīja bērnus ar jaunierīkoto rotaļu laukumu. Mācības uzsāka 100 audzēkņi. Viļānu pagasta pirmsskolas izgītības iestādi "Bitīte" šogad apmeklēs 79 audzēkņi. Savukārt divas audzinātājām ir īpašs iemesls lepoties - metodiķe un skolotāja Rita Damba "Bitītē" strādā jau 35 gadus, savukārt vadītāja Ārija Strupiša jau 40 gadus. 

Viļānu vidusskolā šogad mācīsies 507 audzēkņi. Tika izveidotas trīs pirmās klases - divas latviešu valodas plūsmā un viena krievu valodas plūsmā. Viļānu novada pašvaldības Pateicības raksti tika pasniegti sākumskolas skolotājai Anitai Runčei sakarā ar 20 gadu darba stāžu Viļānu vidusskolā un ķīmijas skolotājai Felicijai Leščinskai sakarā ar 40 gadu darba stāžu Viļānu vidusskolā. Īpaši sumināta tika arī interešu izglītības skolotāja Elza Šarova, bioloģijas skolotāja Ļubova Špundzāne un mājturības skolotājs Pēteris Leščinskis. 

Dekšāru pamatskolā 2015./2016. mācību gadā ir 83 audzēkņi. Pirmajā klasītē mācības uzsāka 10 audzēkņi, savukārt 18 bērni apmeklē pirmsskolu. 

Viļānu Mūzikas un mākslas skolā mācības profesionālās ievirzes programmās uzsāka 32 audzēkņi - 7 skolēni mākslas un 25 skolēni mūzikas programmās. Kopā šogad Viļānu Mūzikas un mākslas skolā ir 134 audzēkņi. Viļānu novada pašvaldības Sporta skolu apmeklē 110 audzēkņi, apgūstot futbola spēles, basketbola spēles un vieglatlētikas programmas. 

Novēlam panākumiem un sasniegumiem bagātu šo akadēmisko gadu un lai iegūtās zināšanas rod pielietojumu! 

Teksts un foto: Margarita Isajeva

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2015-09-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A