Aktualitātes

Izsludināts projektu konkurss Latvijas prezidentūras programmā

Sabiedrības integrācijas fonds kopā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” ietvaros. Finansējums tiek nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem. 

Programmas mērķis ir atbalstīt NVO rīkotos pasākumus, kas sniedz ieguldījumu Latvijas prezidentūras ES Padomē programmas mērķu īstenošanā un atbilst prezidentūras prioritārajiem darba virzieniem

  1. Konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījums nākotnes attīstībā.
  2. Informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai.
  3. ES lomas stiprināšana globālā mērogā, labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi ar vismaz 2 gadu darbības pieredzi attiecīgajā projekta darbības jomā, kā arī ar iepriekšēju darbības pieredzi Eiropas mērogā.

Sīkāka informācija par projektu konkursu pieejama ŠEIT.

Projekta iesniegumu beigu termiņš: 2014. gada 2. septembris plkst.17.00

2014. gada 25. jūlijā notiks informatīvais seminārs par projektu konkursu. Pasākuma norises vieta: Rīgā, Kalēju ielā 9/11, viesnīcas "Konventa Sēta" zālē "Georgs" (2.stāvā).

2014-07-15
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A