Aktualitātes

Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem 2014.gadā

Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem 2014.gadā

Rēzeknes un Viļānu novadu jauniešu nevalstiskās organizācijas, skolēnu pašpārvaldes, jauniešu centri un jauniešu klubi līdz 25.februārim pulksten 15.00 ir aicināti Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē iesniegt pieteikumus konkursam par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem 2014.gadā. Jauniešiem latviešu vai latgaliešu valodā jāiesniedz aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas, projekta apraksts un budžeta tāme. Vienam projektam pieprasītā summa nedrīkst būt mazāka par 150 EUR un lielāka par 400 EUR.

Piešķirto finansējumu varēs izmantot materiālu, kancelejas preču, inventāra un aprīkojuma iegādei, samaksāt par vieslektoru darbu un citiem pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar projekta norisi. Kopējais jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai atvēlētais budžets 2014. gadā ir 6500 EUR. Konkursa ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem, kurus plānots īstenot laika posmā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 1.novembrim Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijās.

KONKURSA NOLIKUMS UN IESNIEDZAMĀS VEIDLAPAS

2014-02-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A