Aktualitātes

Iznomā zemi Viļānu pagastā

Viļānu novada pašvaldība, lauksaimniecības vajadzībām iznomā  sekojošus pašvaldībai piekritīgu zemes gabalus Viļānu pagastā.

Zemes gabala

kadastra apzīmējums

Zemes gabala platība,

ha

78980090650

0,30

78980030521

0,02

78980030522

0,12

78980050044

1,6

78980010272

2,3

78980030483

1,0

78980030127

4,3

Norādīto zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni) vai pagastu pārvaldēs (Dekšārēs un Sokolkos)  līdz 2013.gada 22.novembrim.

2013-10-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A