Aktualitātes

Iznomā zemi Viļānu pagastā

Viļānu novada pašvaldība iznomā  rezerves zemes fondam piekritīgu zemes gabalu Viļānu pagastā ar kadastra apzīmējumiem 78980090540, 1,4 ha platībā. Zeme iznomājam uz laiku līdz vienam gadam, nomas līgums var tikt pārtraukts jebkurā laikā, saskaņā ar likumu par zemes rezerves fonda izmantošanu. Norādītā zemes gabala nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni) vai pagastu pārvaldēs (Dekšārēs un Sokolkos) līdz 2013.gada 5.augustam.

2013-07-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A