Aktualitātes

Iznomā zemi Viļānu pagastā

Viļānu novada pašvaldība iznomā zemes vienības, uz kurām galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu nov. vai Sokolku un Dekšāres pagastu pārvaldēs līdz 2014.gada 4.februārim

Zemes vienības kadastra numurs

Zemes vienības platība, ha

Adrese

Piezīmes

78980030116

2,00

Masaļski, Viļānu pagasts

Uz zemes atrodas citai personai piederošas ēkas

78980100390

0,85

Notra, Viļānu pagasts

Uz zemes atrodas citai personai piederošas ēkas

2014-01-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A