Aktualitātes

Iznomā zemi Viļānu novadā

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zemes nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu nov. vai Sokolku un Dekšāres pagastu pārvaldēs līdz 2014.gada 28.jūlijam.

Zemes vienības kadastra numurs

Zemes vienības platība

Atrašanās vieta

Lietošanas mērķis

Piezīmes

78980020222

0,20

Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980030506

0,03

Malta, Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980100356

6,50

Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980030499

0,03

Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980030507

0,03

Malta, Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980040376

0,01

Jaunviļāni, Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980040368

0,01

Jaunviļāni, Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980060062

0,06

Ugrinieki, Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980060074

0,06

Ugrinieki, Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980060080

0,06

Ugrinieki, Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980060269

0,06

Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980090631

0,11

Viļānu pagasts

lauksaimniecība

 

78980090303

0,90

Viļānu pagasts

lauksaimniecība

Uz zemes atrodas ēku drupas

78980090217

0,80

Viļānu pagasts

lauksaimniecība

Uz zemes atrodas citai personai piederošas ēkas

78980010075

0,30

Viļānu pagasts

mežsaimniecība

 

78980100390

0,85

Notra, Viļānu pagasts

lauksaimniecība

Uz zemes atrodas citai personai piederošas ēkas

78980100523

0,13

Aleksandropole, Viļānu pag.

lauksaimniecība

 

2014-07-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A