Aktualitātes

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

78900040228

9,42

 

Lauksaimniecība

Sokolku pagasts

Ir saņemts iesniegums no personas, kurai ir nomas pirmtiesības

 

Zemes gabala nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2018.gada 8.aprīlim.

2018-03-08
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A