Aktualitātes

Iznomā zemi Viļānu novadā

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemes gabalus:

Nr.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

1.     

78900030083

3,50

lauksaimniecība

Sokolku pagasts

Iznomā daļu no zemes gabala

 

2.     

78900040318

1,00

lauksaimniecība

Sokolku pagasts

Iznomā daļu no zemes gabala

 

 

Zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2017. gada 23. novembrim.

2017-10-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A