Aktualitātes

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu:

Nr.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

  1. 1.     

78900030168

3,00

lauksaimniecība

Sokolku pagasts

Ir saņemts iesniegums no personas, kurai ir nomas pirmtiesības.

 

 Zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz2017.gada 7.maijam.

2017-04-06
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A