Aktualitātes

Iznomā zemi Sokolku pagastā

Viļānu novada pašvaldība iznomā lauksaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus Sokolku pagastā ar kadastra apzīmējumiem 78900030262, 1,2ha un 78900030094, 0,1ha platībā. Doto zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs līdz 2013.gada 26.aprīlim.

2013-03-25
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A