Aktualitātes

Īstenots projekts sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšanai Rēzeknes un Viļānu novados

Īstenots projekts sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšanai Rēzeknes un Viļānu novados

Biedrība „Agri reiti”  ir īstenojusi projektu Nr. 14-01-LL23-L413101-000014 „Skaista mana Tēva sēta”, kurš realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas 2008 – 2013. gada 2. rīcībā „Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (dienas centru izveide, veļas mazgātuve, interneta pieejas punkts, krīzes centru, dažādu sociālo pakalpojumu punktu izveide, utml.)” ietvaros. Projekta vērtēšanas un īstenošanas laiks: 25.04.2014. – 31.03.2015. Publiskais finansējums:  EUR 2 883,41 (ELFLA).

Projekta mērķis ir paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu Rēzeknes un Viļānu novada lauku iedzīvotājiem, par ko ir arī rakstiski informēti Rēzeknes un Viļānu novada Sociālie dienesti un saņemti apstiprinājumi, ka informēs sava novada Sociālos darbiniekus par šī pakalpojuma pieejamību.

Projekta ietvaros ir izveidots pakalpojums ar sociālu raksturu, kas ir mērķēts uz piemājas teritorijas uzkopšanu lauku viensētās, kur dzīvo cilvēki pensijas vecumā un kuri ir vientuļi (nav bērnu, radinieku), kas varētu tiem palīdzēt. Pakalpojuma ietvaros tiks sniegta - zāles pļaušana, krūmu, zaru, koku zāģēšana, dzīvžoga kopšana un zaru smalcināšana. Pakalpojums varētu izmaksāt 2,00 - 3,00 EUR stundā, kurā iekļauta biedrības biedru privātā transporta amortizācija, degviela tehnikai, eļļas, darbaspēks un elementārā aprīkojuma uzturēšana, apkopes izmaksas, kā arī ceļa izdevumi (degvielas izmaksas transportam).

Biedrība „Agri reiti”

agri.reiti@inbox.lv

2015-04-22
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A