Aktualitātes

Interesanti dzīves atgadījumi ziņģēs un stāstos

Interesanti dzīves atgadījumi ziņģēs un stāstos

Jau divpadsmito reizi pēc kārtas pulcējās ziņģētāji un stāstnieki gan no Latvijas, gan arī viesi no Lietuvas un Igaunijas, lai skandētu dziesmas un interesantus stāstus iz krogus dzīves. Ziņģētāju un stāstnieku vakars ir kļuvis par tradicionālu pasākumu Viļānos, kurā piedalās liels skaits dalībnieku, un tā galvenais mērķis ir popularizēt mūsdienu folkloru kā sabiedrības kultūras sastāvdaļu. Pasākumā izskanēja interesanti un nenopietni atgadījumi no dzīves, tādēļ vakars izvērsās interesants un lustīgs.

Kopumā šogad pasākumā piedalījās deviņi stāstnieki no Preiļu, Madonas, Cesvaines, Viļānu, Rēzeknes un Bauskas novadiem, savukārt ziņģētāji, kā jau ierasts, bija kuplākā skaitā – šoreiz tie bija divdesmit viens. Jāatzīmē, ka vairākas folkloras grupas un ansambļi uz šo tradicionālo pasākumu ierodas katru gadu, tādēļ ir jau skatītāju un klausītāju iemīļoti. Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākuma apmeklētājus priecēja lauku kapelas un folkloras kopas no Viļāniem, Dekšārēm, Malnavas, Salnavas, Varakļāniem, Barkavas, Vecsaules pagasta, Zvirgzdenes, Cesvaines, Preiļu, Isnaudas, Lubānas, Nagļiem, Izvaltas, Mārcienas, Aglonas un Barkavas.

Ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja arī padarboties Viļānu novada biedrības „Zaļās burves” rīkotajās radošajās darbnīcās, kur varēja apgūt prievīšu aušanas prasmi (sirsniņprievītes). Tāpat arī Viļānu labdarības biedrība „Atbalsts” piedāvāja apskatīt un arī iegādāties dažādus rokdarbus un amatniecības darinājumus.

Kā ikkatru gadu, arī šis nebija izņēmums, kad pasākuma noslēgumā dalībniekiem tika piešķirtas vairākas nominācijas:

  • „Labākais ziņģētājs” – kapela „Sābri” (Salnava)
  • „Vis labākais ziņģētājs” – Pērnavas ermoņiku spēlmaņi (Igaunija)
  • „Vis vis labākais ziņģētājs” – kapela „Radvija” (Lietuva)
  • „Labākais stāstnieks” – Trifina Ovčinnikova (Audriņu pag.)
  • „Vis labākais stāstnieks” – Anita Rutule (Nagļi)
  • „Vis vis labākais stāstnieks” – Alla Kozlovska (Viļāni)
  • Skatītāju simpātija /ziņģētājs/ - Pērnavas ermoņiku spēlmaņi (Igaunija)
  • Skatītāju simpātija /stāstnieks/ - Alla Kozlovska (Viļāni)
  • Sponsoru/organizatoru balva – folkloras kopa „Isnauda” un Bauskas novada folkloras kopa „Vecsaule”

Jau trešo gadu pēc kārtas tiek izdota arī Ziņģu un stāstu klade – ziņģu un stāstu apkopojums, kā arī vispārīga informācija par dalībniekiem. Katru gadu krājums tiek papildināts, tādā veidā popularizējot un aktualizējot pasākuma nozīmi, kā arī tautas tradīciju saglabāšanu.

Pasākuma organizatori izsaka lielu pateicību par atbalstu pasākuma tapšanā un norisē Viļānu novada domei, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Benislavskim, Dekšāres pamatskolas direktorei Daigai Ceipiniecei, Dekšāres pagasta kultūras darba organizatorei Nellijai Strodei, biedrībām „Atbalsts” un „Zaļās burves”, hotelim „Pie Kaupra”, biedrībai „Lauska”, Gunāram Igaunim, Leopoldam un Intai Nagļiem, LCMAS valdes priekšsēdētājai Zinaīdai Asarei, SIA „Jards”, Rēzeknes Augstskolas izdevniecībai, kā arī Ilzei Sondorei par pasākuma iemūžināšanu fotokadros. Tāpat arī pateicības vārdi pienākas ikvienam, kas iesaistījās un piedalījās pasākuma tapšanā un organizēšanā.

Uz tikšanos nākamgad!

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

FOTO - Ilze Sondore ("Rēzeknes Vēstis")

2014-02-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A