Informatīvie materiāli

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam

Deinstitucionalizācija Latgales plānošanas reģionā
Deinstitucionalizācija Latvijā

Prezentācijas:

Infografikas:

Pakalpojumu apraksti:

Labklājības Ministrijas materiāli:

 Deinstitucionalizācijas vienas vienības izmaksu metodika un tās pielikumi:

Papildus informējam, ka aktuālā metodikas redakcija pieejama LM tīmekļa vietnē.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A