Aktualitātes

Informācija īrniekiem

Informācija īrniekiem

SIA ``VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS`` informē, ka 2019.gada 27.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā ir pieņemts lēmums Nr.8, 24§,  no 2020.gada 1.janvāra apstiprināt jaunus noteikumus par īres maksas noteikšanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām, kur noteikta sekojoša īres maksa par 1m2 :

  • ``labiekārtots dzīvoklis`` - 0.11 EUR/m2 (bija 0.09 EUR/m2);
  • ``daļēji labiekārtots dzīvoklis`` - 0.08 EUR/m2 (bija 0.06 EUR/m2);
  • ``dzīvoklis bez ērtībām`` - 0.05 EUR/m2 (bija 0.03 EUR/m2).

Ar jaunajiem noteikumiem par īres maksas noteikšanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām mājām var iepazīties SIA ``VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS``, Liepu ielā 2, Viļānos.

Ar cieņu, SIA ‘’VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS’’

2019-07-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A