Viļānu tirgus

Informācija ielu tirdzniecības dalībniekiem un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkotājiem Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Informācija ielu tirdzniecības dalībniekiem un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkotājiem Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Viļānu novada pašvaldība informē kā, lai Viļānu novada administratīvajā teritorijā veiktu ielu tirdzniecību vai sniegtu izklaidējoša rakstura pasākumus (atrakcijas u.c.) ir nepieciešama Viļānu novada pašvaldības izsniegta ATĻAUJA,

atbilstoši 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 10. un 15.punktam un Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 8.pantam.

Lai saņemtu iepriekš minēto atļauju pašvaldība aicina:

  1. Aizpildīt IESNIEGUMA veidlapu ATĻAUJAS saņemšanai.
  2. Nosūtīt iesniegumu elektroniski uz: tirgus@vilani.lv vai iesniegt Viļānu novada pašvaldībā: Kultūras laukums 1a,Viļāni, LV-4650
  3. Papildus lūgums norādīt vēlamo ATĻAUJAS saņemšanas vietu (pašvaldībā vai tirdzniecības/rīkotā pasākuma laikā).
  4. Par ATĻAUJAS saņemšanu maksājama nodeva – 4,00 EUR apmērā
  5. Stādiem, zemnieku produkcijai (Raiņa iela) no 20.marta vietu piesakiet rakstiski (var kopā ar iesniegumu e-pastā)- brīvā formā, norādot mēnesi un tam nepieciešamo tirdzniecības vietu skaitu (1 vieta ir 3 m). Vietas Nr. precizēs tirdzniecības administrators.

(Saistošie noteikumi Nr. 61), nodevas apmaksa veicama pie ATĻAUJAS saņemšanas.

Pēc iesnieguma saņemšanas, ATĻAUJAS sagatavošana vai atteikuma paziņošana notiek 5 darba dienu.

Ielu tirdzniecības ATĻAUJAS derīguma termiņš: uz nenoteiktu laiku.

Nodeva par tirdzniecību un pasākumu rīkošanu ir maksājama atsevišķi pēc saistošo noteikumu izcenojuma. Saņemot ATĻAUJU, persona piekrīt kārtībai un uzņemas pienākumus, kurus nosaka pašvaldības saistošie noteikumi un citi normatīvie akti:

Nr.93 "Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Viļānu novadā",

Nr.60 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās”,

2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”,

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums.

 

Pašvaldība atgādina, ka ielu tirdzniecība un izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana Viļānu novada administratīvajā teritorijā BEZ ATĻAUJAS ir aizliegta un administratīvi sodāma.


Iesniegumu VEIDLAPA - Tirdzniecībai (Pdf)

Iesniegumu VEIDLAPA - Izklaidei (Pdf)

Jautājumu/neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar ielu tirdzniecības administratori

Ēriku Jermanovu tālrunis: 24864734

2017-12-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A