Ilgtspējīgi enerģijas rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā

Projekta Nr. IEE/11/978/SI2.61950

Mērķis: sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaisti Pilsētas mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus.

Raksti:

Viļānu novada pašvaldības pārstāvji piedalījās seminārā par Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu ieviešanu

Viļānu novada pašvaldība pievienojas pilsētu mēru paktam

Enerģijas datu pieejamības veicināšana 5 Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās

2014-02-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A