Aktualitātes

Iespēja mācīties pieaugušajiem

Iespēja mācīties pieaugušajiem

Viļānu novada pašvaldība sadarbībā ar citām Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un valsts institūcijām īsteno projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šī projekta ietvaros strādājošie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem tiek aicināti pilnveidot savas profesionālās kompetences, apgūstot dažāds mācību programmas un tā pielāgojoties darba tirgus izmaiņām. 

Šobrīd ir sākusies pirmā pieteikšanās mācībām – līdz 6. novembrim iedzīvotāji var pieteikties 770 izglītības programmām, kuras piedāvā 55 izglītības iestādes visā Latvijā. Viļānu novada pašvaldībā konsultācijas par pieteikšanos un projekta norisi sniedz izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova (Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, 1.3 kab., tālr.: 64605833, e-pasts: izglitiba@vilani.lv ).

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai vienlaikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projektā aicina piedalīties strādājošos iedzīvotājus:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājošie pensionāri);
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t. sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Pieejamo mācību veidi: profesionālās tālākizglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju; profesionālās pilnveides programmas, kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību; neformālās izglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu. Piedāvāto programmu saraksts skatīt ŠEIT.

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Mācības ir bez maksas personām ar maznodrošinātas vai trūcīgās personas statusu. 

Informāciju apkopoja 
Margarita Isajeva, sabiedrisko attiecību speciāliste

2017-10-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A