Iepirkumu arhīvs

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/33

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 3.punktā noteiktajā kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets

 

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas

Pievienotie dokumenti

Nolikums

Publikācijas datums IUB mājas lapā

 

Piedāvājumu iesniegšanas datums

23.11.2018. līdz plkst.17.00

Kontaktpersona

 

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 SIA "HETA BŪVE"

Līgumcena (bez PVN)

46702,96           

       

Lēmums

 13.02.2019. (Pdf)

Līgums

 21.03.2019. (PDF)

Piezīmes

 

Lietota autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

NB! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (reģistrēšanās process ilgst vismaz 3 darba dienas)

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/34

Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Lietota autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

 

Piedāvājumu iesniegšanas datums

22.12.2018. līdz plkst.14.00

Kontaktpersona

 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:  Izpilddirektors Andris Stafeckis, tālruņa Nr. 64662239, e-pasts: andris.stafeckis@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

 

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

 

Līgums

 

Piezīmes

 

Autoceļu attīrīšana no sniega Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/39

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Autoceļu attīrīšana no sniega Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Pievienotie dokumenti

Nolikums

Publikācijas datums IUB mājas lapā

17.12.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

07.01.2019. līdz plkst.14.45

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr. 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 Iepirkums izbeigts bez rezultātiem nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

 11.01.2019. (Pdf)

Līgums

 

Piezīmes

 

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

NB! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (reģistrēšanās process ilgst vismaz 3 darba dienas)

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/37

Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

14.12.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

07.01.2019. līdz plkst.13.00

Kontaktpersona

  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tel.:26407705, e-pasts: novads@vilani.lv 

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 SIA "VLAKON"

Līgumcena (bez PVN)

 44837,35 EUR bez PVN

Lēmums

 07.01.2019. (Pdf)

Līgums

 22.01.2019. (Pdf)

Piezīmes

 

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/38

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Pievienotie dokumenti

Nolikums

Publikācijas datums IUB mājas lapā

13.12.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

07.01.2019. līdz plkst.14.30

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr. 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 SIA "KRUSTPILS"

Līgumcena (bez PVN)

1.daļa 32,40             3.daļa 32,40

2.daļa 32,40             4.daļa 57,40

Lēmums

 11.01.2019. (Pdf)

Līgums

 22.01.2019. (Pdf)

Piezīmes

 

Transportlīdzekļu vadītāja (A, B, BE, C, CE, D, 95.kods) apliecības iegūšana Viļānos projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas jauniešiem

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/36

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Transportlīdzekļu vadītāja (A, B, BE, C, CE, D, 95.kods) apliecības iegūšana Viļānos projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas jauniešiem

Pievienotie dokumenti

Nolikums

Publikācijas datums IUB mājas lapā

13.12.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

07.01.2019. līdz plkst.14.15

Kontaktpersona

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova, tel.64605833, e-pasts: izglitiba@vilani.lv.

Iepirkumu procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegti nolikumam atbilstoši piedāvājumi

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

 07.01.2019. (Pdf)

Līgums

 

Piezīmes

 

Malkas piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/35

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Malkas piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Pievienotie dokumenti

Nolikums

Publikācijas datums IUB mājas lapā

04.12.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

07.01.2019. līdz plkst.14.00

Kontaktpersona

Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 SIA "LAPEGLES 2"

Līgumcena (bez PVN)

 27290,90

Lēmums

 11.01.2019. (Pdf)

Līgums

 28.01.2019. (Pdf)

Piezīmes

 

Pārtikas produktu piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

NB! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (reģistrēšanās process ilgst vismaz 3 darba dienas)

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/29

Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Pārtikas produktu piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Tehniskā specifikācija (Excel)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

15.11.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

06.12.2018. līdz plkst.14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

Lēmumā

Līgumcena (bez PVN)

Lēmumā

Lēmums

28.12.2018. (Pdf)

Līgums

 

Piezīmes

 

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

NB! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (reģistrēšanās process ilgst vismaz 3 darba dienas)

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/26

Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Arhitektūras risinājumu sadaļa (AR) rasējumu saraksts (Pdf)
Ģeotehnika ar parakstiem (Pdf)
SAAC GP (Pdf)
Tehniskās apsekošanas atzinums - skolai (Pdf)
Skaidrojošais apraksts (Pdf)
TOPO (Dwg)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

22.10.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

12.11.2018. līdz plkst.14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Iveta Meļko, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Plānošanas inženiere Līga Strode, tālruņa Nr. 64662086, e-pasts: liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 SIA "Būvdizains"

Līgumcena (bez PVN)

 67650,00

Lēmums

 11.12.2018.

Līgums

 24.01.2019.

Piezīmes

 

Jauna greidera iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/32

Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Jauna greidera iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Piedāvājumu iesniegšanas datums

30.10.2018. plkst.14.00

Kontaktpersona

 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr. 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv

Rezultāti

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo netika saņemts neviens piedāvājums

Informācija par uzvarētāju

 -

Līgumcena (bez PVN)

 -

Lēmums

 30.10.2018. (Pdf)

Līgums

 -

Piezīmes

 

Autoceļu pārbūve projekta „Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai

NB! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (reģistrēšanās process ilgst vismaz 3 darba dienas)

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/31 ELFLA

Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Autoceļu pārbūve projekta „Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Būvprojekts un Darba apjomi 1. daļa (ZIP)
Būvdarbi un Darba apjomi 2. daļa (ZIP)
Precizējumi 2. daļa (Docx)
Būvdarbi un Darba apjomi 3. daļa (ZIP)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

01.10.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

25.10.2018. līdz plkst.14.30

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa nr.: 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

 

Līgums

 

Piezīmes

 

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

NB! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (reģistrēšanās process ilgst vismaz 3 darba dienas)

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/28

Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

01.10.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

25.10.2018. līdz plkst.14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma priekšmeta jautājumos: izpilddirektors Andris Stafeckis, tel.28374718, e-pasts: andris.stafeckis@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 AS “VIADA Baltija”

Līgumcena (bez PVN)

 EUR 141 943,00

Lēmums

 30.10.2018. (Pdf)

Līgums

 31.10.2018. (Pdf)

Piezīmes

 

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/30

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Piedāvājumu iesniegšanas datums

26.09.2018. plkst.14.00

Kontaktpersona

 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: nekustamo īpašumu speciāliste Lidija Kuzņecova, tālruņa Nr. 64662424, e-pasts: lidija.kuznecova@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

 SIA “Ceļu inženieri”

Līgumcena (bez PVN)

 32026,18

Lēmums

 26.09.2018.

Līgums

 08.10.2018.

Piezīmes

 

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/25

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit pirmās daļas kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Piedāvājumu iesniegšanas datums

08.08.2018.

Kontaktpersona

 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr. 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

 

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

 17.08.2018. (Pdf)

Līgums

 20.08.2018. (PDF)

Piezīmes

 

Jauna greidera iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/24

Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Jauna greidera iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

31.08.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

17.09.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr. 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

 26.09.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/27

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

23.08.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

04.09.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: nekustamo īpašumu speciāliste Lidija Kuzņecova, tālruņa Nr. 64662424, e-pasts: lidija.kuznecova@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

 

Līgums

 

Piezīmes

 

Jauna vai lietota autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/16

Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Jauna vai lietota autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

20.07.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

24.08.2018. līdz plkst.14.00

Kontaktpersona

 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:  Izpilddirektors Andris Stafeckis, tālruņa Nr. 64662239, e-pasts: andris.stafeckis@vilani.lv

Rezultāti

Pārtraukts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra MK noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu.

Informācija par uzvarētāju

 

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

 19.10.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/23

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

17.07.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

30.07.2018. līdz plkst.14.15

Kontaktpersona

 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:   Saimniecības vadītāja Anna Mičule, tel.: 25907581, vilhospital@inbox.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

 SIA "KONNA"

Līgumcena (bez PVN)

 23329,00

Lēmums

 31.07.2018.

Līgums

 27.08.2018. (Pdf)

Piezīmes

 

Parkūra laukuma ierīkošana un iekārtu uzstādīšana

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/22

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Parkūra laukuma ierīkošana un iekārtu uzstādīšana

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Būvprojekta dokumentācija (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

17.07.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

30.07.2018. līdz plkst.14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos:
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.comJautājumos par iepirkuma priekšmetu:
Plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

 09.08.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

 

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/21

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Finanšu piedāvājuma pielikums (tāmes) (Excel)
Skice (Dwg)
Vizualizācija kāpnes (Jpg)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

03.07.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

16.07.2018. līdz plkst. 14.15

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: 
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com   Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 
Viļānu vidusskolas saimniecības vadītāja Inese Tuča, tel.64628040, tuceinese@inbox.lv  plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.l

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegti piedāvājumi

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

16.07.2018.

Līgums

 

Piezīmes


Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/20

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Finanšu piedāvājuma pielikums (Excl)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

03.07.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

16.07.2018. līdz plkst.14.00

Kontaktpersona

 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr. 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegti piedāvājumi

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

16.07.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/19

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Finanšu piedāvājuma pielikums (tāmes) (Excel)
Skice (Dwg)
Vizualizācija kāpnes (Jpg)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

18.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

03.07.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: 
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com   Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 
Viļānu vidusskolas saimniecības vadītāja Inese Tuča, tel.64628040, tuceinese@inbox.lv  plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegti piedāvājumi

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

03.07.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

NB! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (reģistrēšanās process ilgst vismaz 3 darba dienas)

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/18

Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Arhitektūras risinājumu sadaļa (AR) rasējumu saraksts (Pdf)
Ģeotehnika ar parakstiem (Pdf)
SAAC GP (Pdf)
Tehniskās apsekošanas atzinums - skolai (Pdf)
Skaidrojošais apraksts (Pdf)
TOPO (Dwg)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

19.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

10.07.2018. līdz plkst.14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

09.08.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 


Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/17

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Finanšu piedāvājuma pielikums (tāmes) (Excel)
Būvprojekta dokumentācija

Publikācijas datums IUB mājas lapā

14.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

27.06.2018. līdz plkst. 14.15

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos:
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.comJautājumos par iepirkuma priekšmetu:
Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Janīna Mičule, tel.6462078, janina.micule@saskarsme.lvplānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

SIA “Rēzeknes būvserviss”

Līgumcena (bez PVN)

46373.41

Lēmums

03.07.2018.

Līgums

05.07.2018.

Piezīmes

 

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/15

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

Pievienotie dokumenti

Nolikums  (Docx)
Finanšu piedāvājuma pielikums (Excl)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

14.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

26.06.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: 
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com   

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 
Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr. 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegti piedāvājumi

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

03.07.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

Viļānu vidusskolas iekštelpu remontdarbi

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/14

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu vidusskolas iekštelpu remontdarbi

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Finanšu piedāvājuma pielikums (tāmes) (Excel)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

31.05.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

11.06.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: 
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com   

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 
Viļānu vidusskolas saimniecības vadītāja Inese Tuča, tel. 64628040, e-pasts: tuceinese@inbox.lv, plānošanas inženiere Līga Strode, tel. 64662086, e-pasts: liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

SIA “Rēzeknes būvserviss”

Līgumcena (bez PVN)

 39461.73

Lēmums

13.07.2018.

Līgums

19.06.2018.

Piezīmes

 

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/13

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS (Docx)
Arhitektūras risinājumu sadaļa (AR) rasējumu saraksts (Pdf)
Ģeotehnika ar parakstiem (Pdf)
SAAC GP (Pdf)
Tehniskās apsekošanas atzinums - skolai (Pdf)
Skaidrojošais apraksts (Pdf)
TOPO (Dwg)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

31.05.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

11.06.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo iesniegts tikai viens piedāvājums, kurā piedāvāta līgumcena, kas pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto (pārsniedz 42000 EUR bez PVN).

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

11.06.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

Cietā un šķidrā kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/12

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Cietā un šķidrā kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

19.04.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

02.05.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

6.-7.daļā par uzvarētāju iepirkumā atzīta SIA “AKVARIUS”
8.-9.daļā par uzvarētāju iepirkumā atzīta SIA “ASTARTE-NAFTA”
1.-5.izbeigta bez rezultātiem

Līgumcena (bez PVN)

6.daļa: 3840,00 EUR bez PVN;
7.daļa: 640,00 EUR bez PVN;
8.daļa: 1889,26 EUR bez PVN;
9.daļa: 1889,26 EUR bez PVN.

Lēmums

16.07.2018.

Līgums

Līgums Nr. 1 (Pdf)
Līgums Nr. 2 (Pdf)

Piezīmes

 

Autoceļu pārbūve projekta „Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai

NB! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (reģistrēšanās process ilgst vismaz 3 darba dienas)

Identifikācijas Nr. VNP 2018/11
Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets  Autoceļu pārbūve projekta „Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai
Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Grozīts nolikums (Docx)
Būvprojekts un Darba apjomi 1. daļa (ZIP)
Būvdarbi un Darba apjomi 2. daļa (ZIP)
Būvdarbi un Darba apjomi 3. daļa (ZIP)
Grozīti būvdarbi un darba apjomi 3. daļa (ZIP)
Jautājumi un atbildes (Pdf)
Jautājumi un atbildes (07.05.2018.) (Pdf)
Jautājumi un atbildes (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā 18.04.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 22.05.2018. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tel.:26407705, e-pasts: novads@vilani.lv 
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums 09.08.2018. (Pdf)
Līgums  
Piezīmes  

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

NB! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (reģistrēšanās process ilgst vismaz 3 darba dienas)

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/10

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Pieteikums iepirkumam (Nolikuma 1.pielikums)(Docx)
Finanšu un tehniskais piedāvājums (Nolikuma 2.pielikums)(Docx)
Līguma projekts (Nolikuma 3.pielikums)(Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā 17.04.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 08.05.2018. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tel.:26407705, e-pasts: novads@vilani.lv 
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju SIA "VLAKON" (1.-8., 10.daļa);
SIA "Salenieku dolomīts" (9.daļa)
Līgumcena (bez PVN) 1.-8., 10.daļa - 52369,30 EUR bez PVN;
9.daļa - 4450,00 EUR bez PVN
Lēmums  08.05.2018. (Pdf)
Līgums  1. līgums (Pdf)
 2. līgums (Pdf)
Piezīmes

 


Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/8

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

29.03.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

12.04.2018. līdz plkst. 14.15

Kontaktpersona

  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: nekustamo īpašumu speciāliste Lidija Kuzņecova, tālruņa Nr. 64662424, e-pasts: lidija.kuznecova@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

 16.04.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

Viļānu pilsētas stadiona pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/9

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu pilsētas stadiona pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS (Docx)

PAPILDINFORMĀCIJA (Zip)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

29.03.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

12.04.2018. līdz plkst. 14.15

Kontaktpersona

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 SIA "BŪVDIZAINS"

Līgumcena (bez PVN)

  27000,00

Lēmums

 28.05.2018.

Līgums

 08.07.2018.

Piezīmes

 

Cietā un šķidrā kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/7

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Cietā un šķidrā kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

22.03.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

05.04.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 SIA “Latgales Granulas”

Līgumcena (bez PVN)

 10.daļa 3759,00             11.daļa 2685,00

Lēmums

 11.04.2018.

Līgums

 24.04.2018.

Piezīmes

 1.-9.daļa izbeigta bez rezultātiem, jo nav iesniegti piedāvājumi

Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/6

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS  (Docx)

BŪVPROJEKTA UN SĒJUMA SASTĀVS (1. sējums) (Pdf)

BŪVPROJEKTA UN SĒJUMA SASTĀVS (2. sējums) (Pdf)

DARBU APJOMI (Excel)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES (Word)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 02.03.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 23.03.2018. līdz plkst.14.15
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv 
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  SIA “Rēzeknes būvserviss”
Līgumcena (bez PVN)  149924,54
Lēmums

 05.04.2018.

Līgums  17.05.2018.
Piezīmes

 

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/5

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 02.03.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 23.03.2018. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tel.:26407705, e-pasts: novads@vilani.lv 
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  28.03.2018.
Līgums  
Piezīmes

 


Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/4

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS (Docx)

BŪVPROJEKTA UN SĒJUMA SASTĀVS (1. sējums) (Zip)

BŪVPROJEKTA UN SĒJUMA SASTĀVS (2. sējums) (Zip)

DARBU APJOMI (Excel)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 31.01.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 23.02.2018. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv 
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  Iepirkums izbeigts bez rezultātiem nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  27.02.2018.
Līgums  
Piezīmes

 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/3

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

Pievienotie dokumenti

Līgums (Pdf)

Nolikums (Docx)

Jautājumi (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

26.01.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

07.02.2018. līdz plkst. 14.15

Kontaktpersona

  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: nekustamo īpašumu speciāliste Lidija Kuzņecova, tālruņa Nr. 64662424, e-pasts: lidija.kuznecova@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 SIA “Geo Forest”

Līgumcena (bez PVN)

21398,00

Lēmums

23.02.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/2

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Pievienotie dokumenti

 Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 17.01.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 07.02.2018. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tel.:26407705, e-pasts: novads@vilani.lv 
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  Iepirkums izbeigts bez rezultātiem nepietiekamu finanšu lidzekļu dēļ
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  23.02.2018.
Līgums  
Piezīmes

 

Autoceļu planošana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/1

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Pievienotie dokumenti

 Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 12.01.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 23.01.2018. līdz plkst.14.15
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr. 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  SIA "KRUSTPILS"
Līgumcena (bez PVN)

1.daļa 29,98 EUR/km

2.daļa 29,98  EUR/km

3.daļa 29,98  EUR/km

4.daļa 52,56  EUR/km
Lēmums  23.01.2018.
Līgums  28.02.2018.
Piezīmes

 

Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošana

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/30

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošana

Pievienotie dokumenti

 Nolikums (Docx)

 Grozīts nolikums (Docx)

 Būvprojekts (Zip)

Jautājumi un atbildes (Pdf)

 

Publikācijas datums IUB mājas lapā 02.01.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 23.01.2018. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tel.:26407705, e-pasts: novads@vilani.lv;  Plānošanas inženiere Līga Strode, tel.:27436399, e-pasts: liga.strode@vilani.lv 
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju Latvijas - Lietuvas kopuzņēmums SIA "Viadukts"
Līgumcena (bez PVN)  232 999.99
Lēmums  23.02.2018.
Līgums  Līgums (Docx)
Piezīmes

 

Ceļu un tiltu remontdarbi Viļānu novada administratīvajā teritorijā neparedzamu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/23

Iepirkuma procedūras veids  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu,  9. panta divdesmit pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta rīkojuma Nr.455 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, piemērojama sarunu procedūra nepublicējot paziņojumu par  plānoto līgumu.
Iepirkumu procedūras priekšmets

Ceļu un tiltu remontdarbi Viļānu novada administratīvajā teritorijā neparedzamu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai

Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086,vilani.iepirkumi@gmail.com 
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

SIA “CEĻI UN TILTI”

Līgumcena, EUR (bez PVN) 156 560,02
Lēmums  16.10.2017.
Līgums  17.10.2017.
Piezīmes

 

Lietuskanalizācijas tīklu izbūve ap Viļānu vidusskolu neparedzētu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/24

Iepirkuma procedūras veids  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu,  9. panta divdesmit pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta rīkojuma Nr.455 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, piemērojama sarunu procedūra nepublicējot paziņojumu par  plānoto līgumu.
Iepirkumu procedūras priekšmets

Lietuskanalizācijas tīklu izbūve ap Viļānu vidusskolu neparedzētu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai

Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com 
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

SIA “LATGALIJA”

Līgumcena, EUR (bez PVN) 96 225,41
Lēmums 16.10.2017. (Pdf)
Līgums 17.10.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Ielu un pagalmu remontdarbi Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/27

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Ielu un pagalmu remontdarbi Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

06.11.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 21.11.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr. 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  

1.daļa SIA “AC SEGA”

2.daļa SIA “V.J.M. BŪVE”

3.daļa SIA “AC SEGA”

4.daļa SIA “AC SEGA”
Līgumcena (bez PVN)  

1.daļa 9344,04

2.daļa 6330,66

3.daļa 22043,04

4.daļa 16681,22
Lēmums 21.11.2017. (Pdf)
Līgums

08.12.2017. (Pdf)

08.12.2017. (Pdf)

Piezīmes

 

Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” ierīkošana projekta “Esi aktīvs un vesels” ietvaros, Viļānos

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/26

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” ierīkošana projekta “Esi aktīvs un vesels” ietvaros, Viļānos

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Paskaidrojuma raksts (Pdf)
Pielikums finanšu piedāvājumam (Xlsx)

Jautājumi un atbildes 02.11.2017. (Pdf) 

Publikācijas datums IUB mājas lapā 25.10.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 06.11.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projektu vadītāja Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  SIA “MK Dizains”
Līgumcena (bez PVN)   37448,23
Lēmums  30.11.2017. (Pdf)
Līgums  18.12.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/22

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā 09.10.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  23.10.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tel.: 26407705,novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  SIA "TEHAUTO LATGALE" 
Līgumcena (bez PVN)  13925,62 EUR
Lēmums  23.10.2017. (Pdf)
Līgums  30.10.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/21

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā 13.09.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  25.09.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tel.: 26407705,novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par pārtraukšanu  Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo piedāvātā līgumcena pārsniedz plānoto finansējumu.
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  29.09.2017.(Pdf)
Līgums  
Piezīmes

 

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/20

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā 25.08.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  05.09.2017. līdz plkst.14.15
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tel.: 26407705,novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par pārtraukšanu  Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo nolikumā noteiktajā laika periodā netika iesniegti piedāvājumi 
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  05.09.2017. (Pdf)
Līgums  
Piezīmes

 

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/19

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  30.08.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  20.09.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: grāmatvedis Andris Stafeckis, tel.: 28374718, stafeckisandris2@inbox.lv
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  AS "VIADA BALTIJA"
Līgumcena (bez PVN)  85936,60 EUR
Lēmums  20.09.2017. (Pdf)
Līgums  21.09.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Tiltu būvprojektu ekspertīzes pakalpojumi Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/18

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Tiltu būvprojektu ekspertīzes pakalpojumi Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā 11.08.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  22.08.2017. līdz plkst.14.15
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.piziča@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "BT Projekts"
Līgumcena (bez PVN)
 • 1.daļa 5500,00
 • 2.daļa 7000,00
 • 3.daļa 5500,00 
Lēmums  22.08.2017. (Pdf)
Līgums  11.09.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/17 ERAF

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi 

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā 11.08.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  22.08.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.piziča@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "BaltLine Globe"
Līgumcena (bez PVN)  38047,38
Lēmums  22.08.2017. (Pdf)
Līgums  11.09.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Autoskolas pakalpojumi projektam "PROTI un DARI!" Viļānu novada pašvaldībā

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/16

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Autoskolas pakalpojumi projektam "PROTI un DARI!" Viļānu novada pašvaldībā

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx);
Publikācijas datums IUB mājas lapā  26.07.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  07.08.2017. līdz plkst.14.15
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova, tel.64605833, e-pasts:izglitiba@vilani.lv.
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 IK "JB2"

Līgumcena (bez PVN)  624,50
Lēmums  09.08.2017. (Pdf)
Līgums  10.08.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope...

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/15

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes

izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  26.07.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  07.08.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.piziča@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "PRISTIS"
Līgumcena (bez PVN)
 • Ierīkošana 50000,00 EUR
 • Tehniskā apkope 3 gadu periodam 1458,00 EUR
 • Viena izsaukuma cena 20,00 EUR
Lēmums  12.09.2017. (Pdf)
Līgums  28.09.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā” Brīvības ielā 44c, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2...

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/14 ERAF 

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā”

Brīvības ielā 44c, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  14.07.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 04.08.2017. līdz plkst.13.00
Kontaktpersona
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "Latgalija"

Līgumcena (bez PVN)  EUR 227 853,05
Lēmums  11.08.2017. (Pdf)
Līgums  23.08.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Centrālās ielas un Tevenānu ielas pārbūve Viļānos, Viļānu novadā

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/13

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Centrālās ielas un Tevenānu ielas pārbūve Viļānos, Viļānu novadā

Pievienotie dokumenti
 • Nolikums (Docx) (saite uz dokumentu nedarbojas)
 • Grozīts nolikums (Docx) (saite uz dokumentu nedarbojas)
 • Grozīts nolikums 06.07.2017. (Docx)
 • Centrālās ielas pārbūves būvprojekts 1.daļa (Zip)
 • Centrālās ielas pārbūves būvprojekts Ģenerālplāns (Pdf)
 • Centrālās ielas pārbūves būvprojekts 2. daļa 2.sējums (Zip)
 • Centrālās ielas pārbūves būvprojekts 2. daļa 3. sējums (Zip)
 • Centrālās ielas pārbūves būvprojekts 2. daļa 4. sējums (Zip)
 • Centrālās ielas pārbūves būvprojekts 2. daļa 5. sējums (Zip)
 • Pielikums finanšu piedāvājumam Centrālā iela (Xlsx) (saite uz dokumentu nedarbojas)
 • Grozīts pielikums finanšu piedāvājumam Centrālā iela (Xlsx) (saite uz dokumentu nedarbojas)
 • Grozīts pielikums finanšu piedāvājumam Centrālā iela 06.07.2017. (Xlsx)
 • Tevenānu ielas pārbūves būvprojekts (Zip)
 • Pielikums finanšu piedāvājumam Tevenānu iela (xlsx) (saite uz dokumentu nedarbojas)
 • Grozīts pielikums finanšu piedāvājumam Tevenānu iela (Xlsx) (saite uz dokumentu nedarbojas)
 • Grozīts pielikums finanšu piedāvājumam 06.07.2017. (Xlsx)
 • Jautājumi un atbildes 03.07.2017. (Pdf)
 • Jautājumi un atbildes 06.07.2017. (Pdf)
 • Jautājumi un atbildes 11.07.2017. (Pdf)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  21.06.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  12.07.2017. līdz plkst.13.00
Kontaktpersona
 • Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciālists Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tel.:26407705, e-pasts: novads@vilani.lv 
 • Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, e-pasts:iveta.piziča@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "Lemminkainen Latvija"

Līgumcena (bez PVN)  1 339 550,00
Lēmums  11.08.2017. (Pdf)
Līgums  11.09.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope...

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/12

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes

izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  09.06.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  20.06.2017. līdz plkst.13.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
 • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: plānošanas inženieris Edgars Sermais, t.27124933; e-pasts: edgarsint@inbox.lv 
Rezultāti
Informācija par pārtraukšanu

 Iepirkuma procedūra pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ

Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  30.06.2017. (Pdf)
Līgums  
Piezīmes

 

Kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/11

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  09.06.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 20.06.2017. līdz plkst.13.00
Kontaktpersona
Rezultāti
Informācija par izpildītāju
 • 1. daļa SIA “Ecowood Invest”
 • 2. daļa   SIA “Ecowood Invest”
 • 3. daļa   SIA “Ecowood Invest”
 • 4. daļa   SIA “Ecowood Invest”
 • 5. daļa   SIA “Ecowood Invest”
 • 6. daļa   SIA “Ecowood Invest”
 • 7. daļa   SIA “AKVARIUS” 
Līgumcena (bez PVN)
 • 1. daļa 1557,60
 • 2. daļa   5667,00
 • 3. daļa   778,80
 • 4. daļa   3778,00
 • 5. daļa   3589,10
 • 6. daļa   778,80
 • 7. daļa   2904,00
Lēmums  26.06.2017. (Pdf)
Līgums
Piezīmes

 

Mazlietota pacēlāja (piekabe) ar grozu iegāde

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/9

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Mazlietota pacēlāja (piekabe) ar grozu iegāde

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  08.06.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 20.06.2017. līdz plkst.13.00
Kontaktpersona
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "Stats Serviss"

Līgumcena (bez PVN)  19000,00
Lēmums  29.06.2017. (Pdf)
Līgums  29.06.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Nākotnes ielā 6a, Viļānos (1. un 3.kārta) un Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Kultūr...

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/10

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Nākotnes  ielā 6a, Viļānos (1. un 3.kārta) un Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Kultūras laukumā 2b, Viļānos (2. un 4.kārta)

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  03.06.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 07.07.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "Rūpnīca Orions"

Līgumcena (bez PVN)  544 918,00
Lēmums  11.07.2017. (Pdf)
Līgums  18.07.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana...

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/7 ERAF

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.) 

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  18.04.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  09.05.2017. līdz plkst.15.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.pizica@vilani.lv.
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "Latgalija"

Līgumcena (bez PVN)  516 681,86 EUR
Lēmums  17.05.2017. (Pdf)
Līgums  29.05.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/6

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana 

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

 12.04.2017.

 Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 28.04.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

 03.05.2017. līdz plkst.14:00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 12.05.2017. plkst.14:00

Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.pizica@vilani.lv.
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 KS "Austrumu būvnieks Plus"

Līgumcena (bez PVN)  236 824,42 EUR
Lēmums  17.05.2017. (Pdf)
Līgums  31.05.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana, t.sk. vienkāršotā fasādes atjaunošana, ar lietošanas veida maiņu uz zinātniskajai pētniecībai paredzēto ēku

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/8 ELFLA

Iepirkuma procedūras veids  9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana, t.sk. vienkāršotā fasādes atjaunošana, ar lietošanas veida maiņu uz zinātniskajai pētniecībai paredzēto ēku

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  11.04.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  25.04.2017. līdz plkst.15.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.pizica@vilani.lv.
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "ASKO AS"

Līgumcena (bez PVN)  63904,72 EUR
Lēmums  25.04.2017. (Pdf)
Līgums  31.05.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/5

Iepirkuma procedūras veids  9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā 

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  16.03.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  27.03.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālrunis: 26498494; e-pasts:novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA “Ceļi un tilti” iepirkuma 1. un 2.daļā

Līgumcena (bez PVN) 1.daļa: 28,80 EUR bez PVN par vienu km
2.daļa: 28,80 EUR bez PVN par vienu km
Lēmums  27.03.2017. (Pdf)
Līgums
 1.  daļa 30.03.2017. (Pdf)
 2. daļa 30.03.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/4

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai 

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  20.02.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  03.03.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālrunis: 26498494; e-pasts:novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA “VLAKON” 

Līgumcena (bez PVN)  27001,04
Lēmums   03.03.2017. (Pdf)
Līgums   15.03.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/3

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā 

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  20.02.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  03.03.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālrunis: 26498494; e-pasts:novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA “Krustpils” iepirkuma 1. un 4.daļā

Līgumcena (bez PVN) 1.daļa: 29,98 EUR bez PVN par vienu km
4.daļa: 52,56 EUR bez PVN par vienu km
Lēmums  03.03.2017. (Pdf)
Līgums
Piezīmes

 

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Viļānu novada autoceļu pārbūvei

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/2 ELFLA

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Viļānu novada autoceļu pārbūvei

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  23.01.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  03.02.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Plānošanas inženieris Edgars Sermais, tālrunis: 27749322, novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju
 • 1.daļa- IK "RK Ceļu Projekts"
 • 2.daļa- SIA "BM-projekts"
 • 3.daļa- Pilnsabiedrība "ETNA projekti"
Līgumcena (bez PVN)
 1.   daļa - 19000,00 EUR
 2. daļa - 9730,00 EUR
 3. daļa - 4233,00 EUR
Lēmums    15.02.2017. (Pdf)
Līgums
Piezīmes

 

Būvprojekta “Dārzu ielas pārbūve 0,00- 0,364km, Viļānu pilsētā” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/1

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta “Dārzu ielas pārbūve 0,00- 0,364km, Viļānu pilsētā” izstrāde un autoruzraudzība 

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  23.01.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  03.02.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Plānošanas inženieris Edgars Sermais, tālrunis: 27749322, novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  IK "RK Ceļu Projekts"
Līgumcena (bez PVN) 8900,00 EUR
Lēmums 15.02.2017. (Pdf)
Līgums  23.02.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Viļānu novada autoceļu pārbūvei

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/37

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Viļānu novada autoceļu pārbūvei

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  29.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  11.01.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Plānošanas inženieris Edgars Sermais, tālrunis: 27749322, novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 

Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums   
Līgums  
Piezīmes

 Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz to, ka vienīgais Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.

Lēmuma pieņemšanas datums: 19.01.2017.

Būvprojekta “Dārzu ielas pārbūve 0,00- 0,364km, Viļānu pilsētā” izstrāde un autoruzraudzība

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/36

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta “Dārzu ielas pārbūve 0,00- 0,364km, Viļānu pilsētā” izstrāde un autoruzraudzība 

Pievienotie dokumenti Nolikums (Pdf)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  29.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  11.01.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Plānošanas inženieris Edgars Sermais, tālrunis: 27749322, novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 

Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums   
Līgums  
Piezīmes

Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz to, ka nepieciešamas būtiskas izmaiņas Iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā.

Lēmuma pieņemšanas datums: 18.01.2017.

Pārtikas preču piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/35

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Pārtikas preču piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm 

Pievienotie dokumenti

Iepirkuma tehniskās specifikācijas 1., 2., 5., 8., 13., 14., 16., 17. un 22.daļā ir veikti precizējumi.

 
Publikācijas datums IUB mājas lapā

 29.12.2016.

 Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 20.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

 30.01.2017. līdz plkst.14.00

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 08.02.2017. plkst.14:00

Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 

Līgumcena (bez PVN)  
Ziņojums


Līgums
Piezīmes

 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/34

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana 

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  15.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  29.12.2016. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Zemes ierīcības inženiere Lidija Kuzņecova, tālrunis: 64662424, lidija.kuznecova@vilani.lv 
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "Latvijasmernieks.lv"

Līgumcena (bez PVN)  21707,00 EUR
Lēmums 29.12.2016.
Līgums 16.01.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Ģeoloģiskās izpētes veikšana, kūdras krājumu aprēķins un krājumu apstiprināšana LVĢMC, piešķirot ģeoloģiskajai izpētei A kategoriju, perspektīvajā kūd...

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/33

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Ģeoloģiskās izpētes veikšana, kūdras krājumu aprēķins un krājumu apstiprināšana LVĢMC, piešķirot ģeoloģiskajai izpētei A kategoriju, perspektīvajā kūdras ieguves atradnē „Strupļu purvs”

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  07.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  19.12.2016. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
 • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
 • Zemes ierīcības inženiere Lidija Kuzņecova, tālrunis: 64662424, lidija.kuznecova@vilani.lv 
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "Geo Consultants"

Līgumcena (bez PVN)  EUR 9888,00
Lēmums   19.12.2016. (Pdf)
Līgums   29.12.2016. (Pdf)
Piezīmes

 

Juridiskie pakalpojumu Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/32

Iepirkuma procedūras veids  Atbilstoši 8.2 panta 16.daļas 1.punkta regulējumam
Iepirkumu procedūras priekšmets

Juridiskie pakalpojumu Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 Ermīns Darapoļskis

Līgumcena (bez PVN)  EUR 41999,99
Lēmums   23.11.2016. (Pdf)
Līgums  25.11.2016. (Jpg)
Piezīmes

 

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/31

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti Nolikums (Doc)
Publikācijas datums IUB mājas lapā

24.10.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 22.11.2016. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 AS "VIADA Baltija"

Līgumcena (bez PVN)  EUR 82 355,20
Lēmums  Ziņojums 19.12.2016. (Pdf)
Līgums  
Piezīmes

 

Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve. 1.kārta: āra trenažieru laukums un celiņš uz skolu

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/30

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve. 1.kārta: āra trenažieru laukums un celiņš uz skolu

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

06.10.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 17.10.2016. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, tel.64662086
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "Aļņi AS"

Līgumcena (bez PVN)  26 675,61 EUR
Lēmums  19.10.2016. (Pdf)
Līgums  28.10.2016. (Pdf)
Piezīmes

 

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/29

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība

Pievienotie dokumenti Nolikums (Pdf)
Publikācijas datums IUB mājas lapā

22.09.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 03.10.2016. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, tel.64662086
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA “Alberts GS”

Līgumcena (bez PVN)  41 800,00 EUR
Lēmums  17.10.2016. (Pdf)
Līgums  26.10.2016. (Pdf)
Piezīmes

 Tehniskā informācija: plānošanas inženieris Edgars Sermais, tālr.27749322

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/28

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

22.09.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 03.10.2016. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, tel.64662086
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "DSM Meistari"

Līgumcena (bez PVN)  15 714,53 EUR
Lēmums  07.10.2016. (Pdf)
Līgums 20.10.2016. (Pdf) 
Piezīmes

 

Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve. 1.kārta: āra trenažieru laukums un celiņš uz skolu

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/27

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve. 1.kārta: āra trenažieru laukums un celiņš uz skolu

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

20.09.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 03.10.2016. līdz plkst.10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, tel.64662086
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 

Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  
Līgums  
Piezīmes

Iepirkums ar ID VNP2016/27 pārtraukts, pamatojoties uz neatbilstību iepirkuma dokumentācijā. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 30.09.2016.

Būvprojekta izstrāde Tevenānu ielai Viļānos no 0,840 km līdz 1,062 km

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/26

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde Tevenānu ielai Viļānos no 0,840 km līdz 1,062 km

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

13.09.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 27.09.2016. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Iveta Piziča, t.29336050, iveta.pizica@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "JOE"

Līgumcena (bez PVN)  10000,00 EUR
Lēmums  07.10.2016. (Pdf)
Līgums
Piezīmes

 

Ielu, pagalmu un stāvlaukumu remonts Viļānu pilsētā

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/25

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Ielu, pagalmu un stāvlaukumu remonts Viļānu pilsētā

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

01.08.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.08.2016. līdz plkst.15:20
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Iveta Piziča, t.29336050, iveta.pizica@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

SIA „Krustpils” un SIA “CEĻI UN TILTI”

Līgumcena (bez PVN)
 1.  daļa - 42 844,67 EUR
 2. daļa - 15 361,80 EUR
 3. daļa - 5 968,20 EUR
Lēmums  12.09.2016. (Pdf)
Līgums

 

Piezīmes

 

Būvprojekta izstrāde Tevenānu ielai Viļānos no 0,840 km līdz 1,062 km

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/24

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde Tevenānu ielai Viļānos no 0,840 km līdz 1,062 km

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

01.08.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.08.2016. līdz plkst.14:20
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Iveta Piziča, t.29336050, iveta.pizica@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  Pārtraukts
Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums  Lēmuma pieņemšanas datums: 12.09.2016.
Līgums  
Piezīmes

Iemesls: Iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība”

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/23

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība”

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

01.08.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.08.2016. līdz plkst.13:20
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Iveta Piziča, t.29336050, iveta.pizica@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  Pārtraukts
Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums  Lēmuma pieņemšanas datums: 12.09.2016.
Līgums  
Piezīmes

Iemesls: Divi no trim iesniegtajiem piedāvājumi neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, bet piedāvājums, kas atzīts par atbilstošu, pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piemērošanas līgumcenu slieksni, proti 42 000,00 EUR bez PVN.

Ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrāde un ēkas nojaukšana Raiņa ielā 14B, Viļānos

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/22

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrāde un ēkas nojaukšana Raiņa ielā 14B, Viļānos

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

25.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 10.08.2016. līdz plkst.14:20
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Iveta Piziča, t.29336050, iveta.pizica@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA “E Būvvadība”
Līgumcena (bez PVN)

 22 995.00 EUR

Lēmums  12.09.2016. (Pdf)
Līgums  15.09.2016. (Pdf)
 Vienošanās 06.02.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

Mēbeļu piegāde Viļānu vidusskolai

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/21

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Mēbeļu piegāde Viļānu vidusskolai

Pievienotie dokumenti Nolikums (Pdf)
Publikācijas datums IUB mājas lapā

07.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 20.07.2016. līdz plkst.13:50
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "VOLF"
Līgumcena (bez PVN)

 6944,08 EUR

Lēmums  20.07.2016. (Pdf)
Līgums  22.07.2016. (Pdf)
Piezīmes

 

Transportlīdzekļu momentānā ātruma attēlošanas displeju piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/20

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Transportlīdzekļu momentānā ātruma attēlošanas displeju piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

22.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 06.07.2016. līdz plkst.13:20
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums  
Līgums  
Piezīmes

Iepirkums ar ID Nr. VNP 2016/20 pārtraukts, pamatojoties uz nepilnībām tehniskajā specifikācijā.

Lēmuma pieņemšanas datums: 01.07.2016.
 

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/19

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

14.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 29.06.2016. līdz plkst.13:20
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "MK Dizains" 
Līgumcena (bez PVN)

 6734,00 EUR

Lēmums  29.06.2016. (Pdf)
Līgums  25.07.2016. (Jpg)
Piezīmes

 

 

Viļānu vidusskolas piebūves 1. un 2.stāva remonts

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/18

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu vidusskolas piebūves 1. un 2. stāva remonts

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Pielikums Nr.8 (Xls)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

05.05.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.05.2016. līdz plkst.14:20
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Latgalija"
Līgumcena (bez PVN)

 106 700,59 EUR

Lēmums  23.05.2016. (Pdf)
Līgums  27.05.2016. (Pdf)
Piezīmes

 

Būvprojekta izstrāde Viļānu novada administratīvajā teritorijā esošo autoceļu pārbūvei

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/17

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde Viļānu novada administratīvajā teritorijā esošo autoceļu pārbūvei

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

05.05.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.05.2016. līdz plkst.13:50
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums  
Līgums  
Piezīmes

Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz to, ka Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Pasūtītāja plānoto līgumcenu.

Lēmuma pieņemšanas datums:20.05.2016.

Topogrāfiskā uzmērīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/16

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Topogrāfiskā uzmērīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

05.05.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.05.2016. līdz plkst.13:20
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Ģeodēzijas serviss"
Līgumcena (bez PVN)

 1.daļa – 2118,00

 2.DAĻA - 1081,00

 3.DAĻA - 571,00

Lēmums  24.05.2016. (Pdf)
Līgums  11.06.2016. (Pdf)
Piezīmes

 

 

Datortehnikas piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/15

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Datortehnikas piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

11.04.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 26.04.2016. līdz plkst.13:50
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424, irina.klimanova@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Goodman Group"
Līgumcena (bez PVN)

 18 806, 00 EUR

Lēmums  03.05.2016. (Pdf)
Līgums  12.05.2016. (Pdf)
Piezīmes

 

Datortehnikas piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/14

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Datortehnikas piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

30.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 12.04.2016. līdz plkst.14:50
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424, irina.klimanova@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)

 

Ziņojums  
Līgums  
Piezīmes

Iepirkums VNP 2016/14 pārtraukts sakarā ar nepilnībām tehniskajā specifikācijā. 

Iepirkumu komisijas lēmums pieņemts 04.04.2016.

Viļānu vidusskolas piebūves 1. un 2.stāva remonts

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/13

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu vidusskolas piebūves 1. un 2. stāva remonts

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Pielikums Nr.8 (Xls)

Atbildes uz jautājumiem 04.04.2016. (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

30.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 12.04.2016. līdz plkst.13:50
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424, irina.klimanova@vilani.lv

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)

 

Ziņojums  
Līgums  
Piezīmes

Iepirkums VNP 2016/13 pārtraukts. 

Iemesls: Iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Lēmuma pieņemšanas datums: 27.04.2016.

Cietā kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/12
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Cietā kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

23.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 06.04.2016. līdz plkst.14:50
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Nojautas" un SIA "Akvarius"
Līgumcena (bez PVN)
 • 1.daļa – 1940.00
 • 2.daļa – 3880.00
 • 3.daļa – 1552.00
 • 4.daļa – 3104.00
 • 5.daļa – 2522.00
 • 6.daļa - 1358.00
 • 7.daļa - 2436.80
Lēmums 10.06.2016. (Pdf)
Līgums

29.04.2016. (Pdf) 7. daļa

28.06.2016. (Pdf)

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

 

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/11
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

23.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 06.04.2016. līdz plkst.14:20
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Ceļi un tilti"
Līgumcena (bez PVN)

 

1.daļa – 20.43

2.daļa – 21.70

3.daļa – 20.24

4.daļa – 36.58

Lēmums  14.04.2016. (Pdf)
Līgums  29.04.2016. (Pdf)

Novadgrāvja renovācija Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/10
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Novadgrāvja renovācija Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

23.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 06.04.2016. līdz plkst.13:50
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "AGRO MT"
Līgumcena (bez PVN)

 4092,10 EUR

Lēmums  08.04.2016.(Pdf)
Līgums  14.04.2016. (Pdf)

Koku, koku zaru un bīstamo koku zāģēšana Viļānu novada pašvaldības teritorijā esošajos kapos

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/8
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Koku, koku zaru un bīstamo koku zāģēšana Viļānu novada pašvaldības teritorijā esošajos kapos

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

23.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 06.04.2016. līdz plkst.13:20
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Malix"
Līgumcena (bez PVN)

 3108.00 EUR

Lēmums  08.04.2016. (Pdf)
Līgums  15.04.2016. (Pdf)

Tiltu pār Maltas upi Viļānu novadā inspekcija un pārbaude ar slodzi

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/9
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Tiltu pār Maltas upi Viļānu novadā inspekcija un pārbaude ar slodzi

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

09.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 29.03.2016. līdz plkst.13:50
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Inženierbūve"
Līgumcena (bez PVN)

 12 710 EUR

Lēmums  08.04.2016. (Pdf)
Līgums  28.04.2016. (Pdf)

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas bibliotēkai

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/7
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas bibliotēkai

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Precizējumi 04.03.2016. (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

04.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 22.03.2016. līdz plkst.13:50
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "ĒTOSS mēbeles"
Līgumcena (bez PVN)

 4606.74 EUR 

Lēmums  11.03.2016. (Pdf)
Līgums  18.04.2016. (Pdf)

Jaunas traktora piekabes iegāde Viļānu novada pašvaldībai

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/6
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Jaunas traktora piekabes iegāde Viļānu novada pašvaldībai

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

04.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 22.03.2016. līdz plkst.13:20
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  Latvijas - Baltkrievijas KU SIA "M.T.Z.-Serviss"
Līgumcena (bez PVN)

 9 600 EUR

Lēmums  08.04.2016. (Pdf)
Līgums  06.05.2016. (Pdf)

Viļānu slimnīcā esošās analogās rentgena iekārtas digitalizācija

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/5
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu slimnīcā esošās analogās rentgena iekārtas digitalizācija

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

23.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 08.03.2016. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "A. Medical"
Līgumcena (bez PVN)

 16421.00 EUR

Lēmums  11.03.2016. (Pdf)
Līgums  01.04.2016. (Pdf)

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības ēkas jumta seguma maiņa

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/4
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības ēkas jumta seguma maiņa

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Pielikums Nr.8 - Apliecinājuma karte (Zip)

Pielikums Nr.9 - Tāmes (Xls)

Atbilde uz jautājumu (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

10.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 23.02.2016. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Austrumu būvnieks"
Līgumcena (bez PVN)

 22372.89 EUR

Lēmums  26.02.2016. (Pdf)
Līgums  
08.03.2016.
(Pdf)

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/3
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

27.01.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 09.02.2016. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "VLAKON"
Līgumcena (bez PVN)

 35 978.06

Lēmums 17.02.2016. (Pdf)
Līgums 23.02.2016. (Pdf)

Būvprojekta izstrāde Viļānu vidusskolas stadiona pārbūvei

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/2
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde Viļānu vidusskolas stadiona pārbūvei

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

21.01.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 02.02.2016. līdz plkst.14:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  AS "Komunālprojekts"
Līgumcena (bez PVN)

 6450.00 EUR

Lēmums  03.02.2016. (Pdf)
Līgums  08.02.2016. (Pdf)

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības ēkas jumta seguma maiņa

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/1
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības ēkas jumta seguma maiņa

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Pielikums Nr.8 - Apliecinājuma karte (Zip)

Pielikums Nr.9 - Tāmes (xls)

Pielikums Nr.9 - Precizētas tāmes no 26.01.2016. (xls)

Paskaidrojums: konstatētas nesakritības starp tāmē iekļautajām pozīcijām un Apliecinājuma kartē norādītajiem apjomiem. No tāmes izņemta pozīcija 4.1.

Publikācijas datums IUB mājas lapā

21.01.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 02.02.2016. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)

 

Ziņojums  
Līgums  
Piezīmes Iepirkums VNP 2016/1 pārtraukts tehnisku iemeslu dēļ.
Iepirkumu komisijas lēmums pieņemts 29.01.2016.

Autobusa piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/23
Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Autobusa piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

17.11.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 22.12.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "AUTO WELLE"
Līgumcena (bez PVN)

 48353,57 EUR

Ziņojums  29.12.2015. (Pdf)
Līgums  11.01.2016. (Pdf)

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/24
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

13.11.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 01.12.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "VOLKEN BERG"
Līgumcena (bez PVN)

 7056,81 EUR

Lēmums  07.12.2015. (Pdf)
Līgums  11.12.2015. (Pdf)

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras lauk...

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/22
Iepirkuma procedūras veids  Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta ietvaros.
Iepirkumu procedūras priekšmets

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2., 3., 4.kārta) projekta aktualizācija

Pamatojums

Viļānu novada pašvaldība plānorealizēt tranzītielas rekonstrukcijas darbus Viļānu pilsētas teritorijā autoceļa P58 neizbūvētajam 2. un 3. būvdarbu kārtas posmam. Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams veikt 2010.gada septembrī A/S „Ceļuprojekts” izstrādātā būvprojekta „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2., 3., 4.kārta)” aktualizāciju, atbilstoši spēkā esošajam Ģeotelpiskās informācijas likumam Latvijas normālo augstumu sistēmai (LAS-200,5), Latvijas Būvniecības likumam, kā arī Eirokodeksam ģeotehniskajā izpētē.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī pielikumā norādīto, lūdzam atļaut piemērot sarunu procedūru ar A/S „Ceļuprojekts” ar plānoto līgumcenu 46450,00 EUR (bez PVN), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta 1.daļas 2.punktu.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 29.09.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  AS "Ceļuprojekts"
Līgumcena (bez PVN)

 46 000,00 EUR

Lēmums 08.02.2016.
Līgums 22.02.2016.(Pdf)

Jauna traktora iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/21
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Jauna traktora iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti Nolikums (Pdf)
Publikācijas datums IUB mājas lapā 30.07.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 11.08.2015. līdz plkst.13:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "M.T.Z. Serviss"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 17800,00
Lēmums  13.08.2015. (Pdf)
Līgums  17.08.2015. (Pdf)

Teritorijas labiekārtošana Viļānos, Kultūras laukumā 2

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/20
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Teritorijas labiekārtošana Viļānos, Kultūras laukumā 2

Pievienotie dokumenti Nolikums (Pdf)
Būvprojekts "Viļānu Kultūras nama - bibliotēkas ēkas rekonstrukcija. Akceptēta projekta izmaiņas (2. kārta - Teritoriajs labiekārtošana)":

Pielikums Nr.1: Soliņš (Pdf)
Pielikums Nr.2: Urna (Pdf)

Jautājumi (Pdf)

Atbildes (Pdf) 

Pielikums Nr.1 (Doc)

Precizējums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 23.07.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 04.08.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Latgalija"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 49755,50
Lēmums  21.08.2015. (Pdf)
Līgums  21.08.2015. (Pdf)
Vienošanās  28.09.2015. (Pdf)

Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu vidusskolas vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/19
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu vidusskolas vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 22.07.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 04.08.2015. līdz plkst.13:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "AXEL"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 12819,00
Lēmums  13.08.2015.
Līgums  25.08.2015. (Pdf)

Viļānu pilsētas Centrālās ielas būvdarbu tehniskā projekta izstrāde

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/18
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu pilsētas Centrālās ielas būvdarbu tehniskā projekta izstrāde

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 14.07.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 28.07.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "CEĻU KOMFORTS"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 12 450,00
Lēmums  30.07.2015.
Līgums

 11.08.2015.

 Vienošanās 29.01.2016. (Pdf)

Vienošanās Nr.2 19.08.2016. (Pdf)

Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/17
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 01.07.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 14.07.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "AXEL"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 1321,00
Lēmums  
Līgums 31.07.2015. (Pdf)

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/16
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 18.06.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 07.07.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  EUR 21 868,00
Lēmums  08.07.2015.
Līgums

 21.07.2015.

 Vienošanās 28.04.2016. (Pdf)

Viļānu pilsētas Nākotnes ielas iekšpagalmu stāvvietu un piebraucamā ceļa izbūve

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/15
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu pilsētas Nākotnes ielas iekšpagalmu stāvvietu un piebraucamā ceļa izbūve

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 20.05.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 02.06.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Ceļi un tilti"
Līgumcena (bez PVN) EUR 38 996,77 
Lēmums 03.06.2015. (Pdf)
Līgums 30.06.2015. (Pdf)

Apmeklētāju krēslu piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/14
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Apmeklētāju krēslu piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 20.05.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 02.06.2015. līdz plkst.14:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  03.06.2015. (Pdf)
Līgums
12.06.2015.
(Pdf)

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/13
Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss
Iepirkumu procedūras priekšmets

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  18.05.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 07.07.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "LUKoil Baltija R"
Līgumcena (bez PVN)  līdz EUR 82 014,00
Lēmums  08.07.2015.
Līgums  27.08.2015. (Pdf)

PAPILDUS BŪVDARBI Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī...

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/12
Iepirkuma procedūras veids  SARUNU PROCEDŪRA. 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

PAPILDUS BŪVDARBI Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušajiem rekonstrukcijas darbiem

Pamatojums

Sarunu procedūra piemērota atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta nosacījumiem un pamatojoties uz apsekošanas aktu.

Publikācijas datums IUB mājas lapā 16.04.2015.
Sarunas procedūras norise 17.04.2015. līdz plkst.11:00
Vieta Viļānu novada pašvaldība 2.1. telpa
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  PS “LATGALES BŪVE”
Līgumcena (bez PVN)  EUR 40841,65
Vienošanās  17.04.2015.

Skatuves aprīkojuma piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/11
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Skatuves aprīkojuma piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 16.04.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 28.04.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "AJV GRUPA"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 38 464,14
Lēmums  30.04.2015.
Līgums
07.05.2015.

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/10
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  08.04.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 21.04.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "MK Dizains"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 6362,50
Lēmums  07.05.2015.
Līgums

18.05.2015.

Vienošanās 28.05.2015.

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/9
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  01.04.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 21.04.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "LATWORK"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 5610,75
Lēmums  30.04.2015.
Līgums
 11.05.2015.

Kurināmā iegāde 2015/2016 gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas Nr. VNP 2015/8
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Kurināmā iegāde 2015/2016 gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  18.03.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 31.03.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti

Daļa

Nosaukums

Uzvarētājs

Līgumcena EUR (bez PVN)

1.daļa

„kurināmā - malkas iegāde Viļānu Pagasta PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „BITĪTE””

AS „Ludzas mežrūpniecības

saimniecība”

3424,00

2.daļa

„Kurināmā - ogļu iegāde Viļānu Pagasta PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „BITĪTE””

SIA „AKVARIUS”

335,00

3.daļa

„kurināmā - malkas iegāde viļānu Pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei”

AS „Ludzas mežrūpniecības

saimniecība”

6420,00

4.daļa

„kurināmā - malkas iegāde viļānu mūzikas un mākslas

AS „Ludzas mežrūpniecības

saimniecība”

1070,00

5.daļa

„kurināmā - malkas iegāde Dekšāres pamatskolai”

AS „Ludzas mežrūpniecības

saimniecība”

3424,00

6.daļa

„kurināmā - malkas iegāde Dekšāres pagasta pārvaldei”

AS „Ludzas mežrūpniecības

saimniecība”

3210,00

7.daļa

„kurināmā - ogļu iegāde sokolku pagasta pārvaldei”

SIA „AKVARIUS”

2680,00

Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  01.04.2015.
Līgums  15.04.2015. (malka, Pdf)
 20.04.2015.
(ogles, Pdf)

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

 

Identifikācijas Nr. VNP 2015/7
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  11.03.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 25.03.2015. līdz plkst.10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Delmare"
Līgumcena (bez PVN)  EUR  6006, 50
Lēmums  31.03.2015.
Līgums  01.04.2015.

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

Identifikācijas Nr. VNP 2015/6
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  18.02.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 03.03.2015. līdz plkst.14:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA "Salenieku dolomīts"
Līgumcena (bez PVN) EUR 39 962,80
Lēmums 05.03.2015.
Līgums 06.03.2015.

Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”

Identifikācijas Nr. VNP 2015/5  
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā  
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”

 
Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Zemesgrāmatu apliecība (Pdf)

Zemes robežu plāns (Pdf)

Tehniskie noteikumi (Pdf)

 
Publikācijas datums IUB mājas lapā  17.02.2015.  
Piedāvājumu iesniegšanas datums 03.03.2015. līdz plkst.15:00  
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com  
Piezīmes Iepirkums pārtraukts. Iemesls: iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.03.2015., protokols Nr.3
 

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

 

Identifikācijas Nr. VNP 2015/3
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  29.01.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  10.02.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Piezīmes

Iepirkums pārtraukts. Pamatojoties uz saimniecības vadītāja 10.02.2015. iesniegumu,iepirkums pārtraukts tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ

Lēmuma pieņemšanas datums: 11.02.2015. protokols Nr.3

Asfaltbetona seguma frēzēšana un asfaltbetona seguma izbūve autoceļam P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi, posmā Brīvības iela no 2.7 km līdz 2.796 km

Identifikācijas Nr. VNP 2015/2
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Asfaltbetona seguma frēzēšana un asfaltbetona seguma izbūve autoceļam P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi, posmā Brīvības iela no 2.7 km līdz 2.796 km

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Nolikums ar precizējumiem (Pdf)

Precizējumi (Pdf)

Līgums (Pdf)

Līguma pielikums Nr.1 (Pdf)

Līguma pielikums Nr.2 (Xls)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  29.01.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  10.02.2015. līdz plkst.14:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Izpildītājs SIA „Lemminkainen Latvija”
Līgumcena EUR (bez PVN) 12,21 par vienu  m2  iestrādāta materiāla
Lēmums 18.02.2015.
Līgums 11.06.2015.

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

Identifikācijas Nr. VNP 2015/1
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums

Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

Pievienotie dokumenti  Nolikums (Pdf)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  09.01.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  20.01.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com
Piezīmes

Visi iesniegtie piedāvājumi pārsniedz līgumcenu robežas, kas noteiktas MK noteikumos, uz kuriem attiecināms 8.2 pantā noteiktais regulējums. Iesniegtie piedāvājumi ir neatbilstoši izsludinātā iepirkuma procedūras veidam.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.01.2015. protokols Nr.3

Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”

Identifikācijas Nr.

VNP 2014/36

Iepirkuma procedūras veids

 Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Iepirkumu procedūras

priekšmets

 Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”

Pievienotie dokumenti

 Nolikums (Pdf) 

 Precizējumi (Pdf)

Publikācijas datums

IUB mājas lapā

 09.12.2014. 

Piedāvājumu iesniegšanas datums

 22.12.2014. līdz plkst.11:00

Kontaktpersona jautājumos par 

nolikumu

Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne,

t.64662086,

linda.grandane@gmail.com

 
 

Kontaktpersona tehniskajos

jautājumos

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča,

e-pasts: iveta.pizica@vilani.lv;

tel.: 29336050

Piezīmes

Saskaņā ar Iepirkumu komisijas 19.12.2014. lēmumu (Protokols Nr.3 no 19.12.2014.), iepirkums tiek pārtraukts pamatojoties uz nepilnībām tehniskajā specifikācijā.

Skatuves apgaismojuma tehnikas piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām

Identifikācijas Nr.

VNP 2014/35

Iepirkuma procedūras veids

 8.2 panta kārtībā

Iepirkumu procedūras

priekšmets

 Skatuves apgaismojuma tehnikas piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām

Pievienotie dokumenti

 Nolikums (Pdf) 

Publikācijas datums

IUB mājas lapā

 05.12.2014. 

Piedāvājumu iesniegšanas datums

 16.12.2014. līdz plkst.14:30 

Kontaktpersona

Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

 

Rezultāti

 

Informācija par izpildītāju

SIA "AJV"

Līgumcena (bez PVN)

EUR 10041,44 

Lēmums

17.12.2014.

Līgums

18.12.2014.

Ģeoloģiskās izpētes veikšana, kūdras krājumu aprēķins un krājumu apstiprināšana LVĢMC, piešķirot ģeoloģiskajai izpētei A kategoriju, perspektīvajā kūd...

Identifikācijas Nr.

VNP 2014/34

Iepirkuma procedūras veids

 8.2 panta kārtībā

Iepirkumu procedūras

priekšmets

 Ģeoloģiskās izpētes veikšana, kūdras krājumu aprēķins un krājumu apstiprināšana LVĢMC, piešķirot ģeoloģiskajai izpētei A kategoriju, perspektīvajā kūdras ieguves atradnē „Zvīdriņu purvs” 

Pievienotie dokumenti

 Nolikums (Pdf) 

 Precizējumi (Pdf)

Publikācijas datums

IUB mājas lapā

 05.12.2014. 

Piedāvājumu iesniegšanas datums

 16.12.2014. līdz plkst.14:00 

Kontaktpersona

Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti

 

Informācija par izpildītāju

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Līgumcena

EUR 9937,75

Lēmums

13.01.2015.

Līgums

26.01.2015.

Viļānu pilsētas tranzīta autoceļu P58 Viļāni – Preiļi - Špoģi (Rīgas iela Kultūras laukums, Brīvības iela no 0 līdz 3,500 km) un P59 Viļāni – Ružina –...

 

Identifikācijas Nr. 

VNP 2014/33
Iepirkuma procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Viļānu pilsētas tranzīta autoceļu P58 Viļāni – Preiļi - Špoģi (Rīgas iela Kultūras laukums, Brīvības iela no 0 līdz 3,500 km) un P59 Viļāni – Ružina – Malta (Ceriņu iela no 0 līdz 1,624 km) uzturēšana 2015.gadā
Pievienotie dokumenti 

Nolikums (PDF)

Līguma projekts (PDF)

Līguma pielikumi (XLS)

Līguma pielikums Nr.3 (PDF)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 19.11.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 01.12.2014. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums   
Līgums  
Piezīmes  Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz to, ka netika iesniegts neviens piedāvājums.

Lēmuma pieņemšanas datums: 23.12.2014.

 

Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 

Identifikācijas Nr. 

VNP 2014/32
Iepirkuma procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām
Pievienotie dokumenti 

NOLIKUMS (PDF)

Precizējumi (PDF)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 19.11.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 01.12.2014. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums   05.03.2015.
Līgums  25.03.2015.
Piezīmes  

   
   

Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā

 
Identifikācijas Nr.  VNP 2014/31
Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss
Iepirkuma procedūras priekšmets 

Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā

Pievienotie dokumenti 

Nolikums (Pdf)

Tehniskais projekts (Zip, 44MB)

Nolikums no 05.12.2014. (Pdf)

Grozījumi (Pdf)

Tāme no 05.12.2014. (xls)

Būvdarbu apjomu saraksts no 05.12.2014. (xls)

Precizējumi no 10.12.2014. (Pdf)

Jautājumi un atbildes (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 03.11.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums

09.12.2014. līdz plkst.10:00; 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 22.12.2014., plkst. 10:00

Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "ĢL KONSULTANTS"
Līgumcena (bez PVN)  119 700,00 EUR
Ziņojums  05.01.2015.
Līgums  06.02.2015.
Piezīmes  

Ēkas vienkāršotā renovācija objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bi...

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/30
Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss
Iepirkuma procedūras priekšmets 

Ēkas vienkāršotā renovācija objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

Pievienotie dokumenti 

Nolikums

Jautājumi un atbildes

Vienkāršotās renovācijas projekta apliecinājuma kartes dokumentācija

Tāme 

Ēkas būvkonstrukcijas tehniskās apsekošanas atzinums

Ēkas energoaudita pārskats

 

Publikācijas datums IUB mājas lapā 23.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 25.11.2014. līdz plkst.11:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "BORG"
Līgumcena (bez PVN)  176 507,65 EUR
Ziņojums   29.12.2014.
Līgums

 16.01.2015.

 Vienošanās Nr.1 02.03.2015.

Piezīmes  

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/29
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei
Pievienotie dokumenti 

 NOLIKUMS 

Publikācijas datums IUB mājas lapā 08.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 21.10.2014. līdz plkst.10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Izpildītājs  SIA „Volken Berg”
Līgumcena (bez PVN), EUR 10871,00
Līgums 24.10.2014.
Lēmums 24.10.2014.

Mēbeļu piegāde Viļānu vidusskolai

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/28
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Mēbeļu piegāde Viļānu vidusskolai
Pievienotie dokumenti 

 NOLIKUMS 

Publikācijas datums IUB mājas lapā 19.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 30.09.2014. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Lēmums  06.10.2014.
 

Daļa

Nosaukums

Izpildītājs

Līgumcena

(bez PVN), EUR

1.

„Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Viļānu vidusskolai”

SIA „Volken Berg”

3489,95

2.

„Krēslu piegāde un uzstādīšana Viļānu vidusskolai”

SIA „LIKRA”

5408,15

Līgums

08.10.2014.

09.10.2014.

Piezīmes  

Datortehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/27
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Datortehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām
Pievienotie dokumenti 

 NOLIKUM

PRECIZĒTS PIELIKUMS Nr.3 No 17.09.2014.

Publikācijas datums IUB mājas lapā 12.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 23.09.2014. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Lēmums  30.09.2014.
 

Daļa

Nosaukums

Izpildītājs

Līgumcena

(bez PVN), EUR

1.

„Datortehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

SIA „ATEA”

5587,28

2.

„Datortehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu vidusskolai”

SIA „I-net”

20315,70

Līgums  03.10.2014., 14.10.2014.
Piezīmes  

Skolas vecās piebūves trešā stāva remontdarbi, halles – pārējas remontdarbi, maģistrālā ūdensvada renovācija un ugunsdzēšanas skapju montāža

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/26
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Skolas vecās piebūves trešā stāva remontdarbi, halles – pārējas remontdarbi, maģistrālā ūdensvada renovācija un ugunsdzēšanas skapju montāža
Pievienotie dokumenti 

 NOLIKUMS

TĀME Nr.1

TĀME Nr.2

Publikācijas datums IUB mājas lapā 05.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 17.09.2014. līdz plkst.14:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64628086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "Latgalija"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 84 948,26
Lēmums   22.09.2014.
Līgums  30.09.2014.
Piezīmes  

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/25
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā
Pievienotie dokumenti   NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājas lapā 05.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 17.09.2014. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64628086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "MK Dizains"
Līgumcena (bez PVN) EUR 14 030,00 
Lēmums   19.09.2014.
Līgums  25.09.2014.

Skolas vecās piebūves trešā stāva remontdarbi, halles – pārējas remontdarbi, maģistrālā ūdensvada renovācija un ugunsdzēšanas skapju montāža

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/21
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Skolas vecās piebūves trešā stāva remontdarbi, halles – pārējas remontdarbi, maģistrālā ūdensvada renovācija un ugunsdzēšanas skapju montāža
Pievienotie dokumenti   
Publikācijas datums IUB mājas lapā 27.08.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 09.09.2014. līdz plkst.14:30
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424,  irina.klimanova@vilani.lv
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums   
Līgums  
Piezīmes  Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 03.09.2014. lēmumu (Protokols Nr.2 no 03.09.2014.), iepirkums tiek pārtraukts tehnisku iemeslu dēļ.  

Teleskopiskā pļāvēja – smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/24
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Teleskopiskā pļāvēja – smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām
Pievienotie dokumenti 

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājas lapā 27.08.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 09.09.2014. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424, irina.klimanova@vilani.lv, iepirkumi.vilani@gmail.com 

Rezultāti  
 

Iepirkumu komisija 19.09.2014. (Protokols Nr. 5) pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, pamatojoties uz nepilnībām tehniskajā specifikācijā 

Parka Kultūras laukumā 2, Viļānos labiekārtošana

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/23
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Parka Kultūras laukumā 2, Viļānos labiekārtošana
Pievienotie dokumenti 

NOLIKUMS

DARBA APJOMS

LABIEKĀRTOŠANAS PROJEKTS

SOLIŅI UN URNAS (ATTĒLS)

INFORMATĪVS MATERIĀLS

Publikācijas datums IUB mājas lapā 26.08.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 09.09.2014. līdz plkst.15:30
Kontaktpersona

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424, irina.klimanova@vilani.lv, iepirkumi.vilani@gmail.com 

Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "Latgalija"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 29629,68
Lēmums   10.09.2014.
Līgums

 15.09.2014.

Vienošanās Nr.1 (01.10.2014.)

Piezīmes  

Mazlietota pasažieru autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/20
Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss
Iepirkuma procedūras priekšmets  Mazlietota pasažieru autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām
Pievienotie dokumenti  NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājas lapā 18.08.2014. 
Piedāvājumu iesniegšanas datums 19.09.2014. līdz plkst.10:00 
Kontaktpersona

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424, irina.klimanova@vilani.lv, iepirkumi.vilani@gmail.com 

Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "M.E.LAT-LUX"
Līgumcena (bez PVN)  115 500,00 EUR
Lēmums   
Līgums  07.10.2014.
Piezīmes  

Viļānu pilsētas Raiņa ielas remontdarbi

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/22
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Viļānu pilsētas Raiņa ielas remontdarbi
Pievienotie dokumenti  NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājas lapā 31.07.2014. 
Piedāvājumu iesniegšanas datums 11.08.2014. līdz plkst.10:00 
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424,  irina.klimanova@vilani.lv
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "Krustpils"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 24464,05
Lēmums   LĒMUMS
Līgums  LĪGUMS
Piezīmes  

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/19 
Iepierkuma procedūras veids Atklāts konkurss
Iepirkuma procedūras priekšmets  Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām
Pievienotie dokumenti  NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājas lapā 18.07.2014. 
Piedāvājumu iesniegšanas datums 20.08.2014. līdz plkst.10:00 
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424,  irina.klimanova@vilani.lv
Rezultāti  
Informācija par uzvarētājiem  

Daļa Nr.

Uzvarētājs

Nosaukums

Piedāvātā līgumcena

EUR

(bez PVN)

1.

SIA  „LUKoil Baltija R”

Degvielas iegāde Viļānu pilsētas un Viļānu pagasta iestāžu vajadzībām

63442,00

2.

SIA  „LUKoil Baltija R”

Degvielas iegāde Sokolku pagasta iestāžu vajadzībām

10416,00

3.

SIA  „LUKoil Baltija R”

Degvielas iegāde Dekšāres pagasta iestāžu vajadzībām

23281,00

Līgums 02.10.2014.

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā

Identifikācijas numurs VNP 2014/18
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā

Pievienotie dokumenti  NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā  08.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  22.07.2014. plkst. 10:30
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424, irina.klimanova@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  
Līgums  
Piezīmes  

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldēs vajadzībām

Identifikācijas numurs VNP 2014/17
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldes vajadzībām

Pievienotie dokumenti  NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā  08.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  22.07.2014. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, t.64662424, irina.klimanova@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  LĒMUMS
Līgums  LĪGUMS
Piezīmes  

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras lau...

Identifikācijas numurs VNP 2014/13
Iepirkuma procedūras veids Sarunu procedūra
Iepirkuma līguma priekšmets

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) autoruzraudzība

Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  A/S "Ceļuprojekts"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 4142,28
Lēmums  20.05.2014.
Līgums  Līgums par autoruzraudzību
Piezīmes  

Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas numurs VNP 2014/16
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 05.06.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.06.2014. līdz plkst 10:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  
Līgums  
Piezīmes  Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu (protokols Nr.3) iepirkums „Teleskopiskā zāles pļāvēja iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām”, ar identifikācijas Nr. VNP 2014/16, tiek pārtraukts. Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz nepilnīgu tehnisko specifikāciju.

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

Identifikācijas numurs VNP 2014/15
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 05.06.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.06.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „Ametrs” 
Līgumcena (bez PVN)  EUR 19176,48
Lēmums  25.06.2014.
Līgums  30.06.2014.
Piezīmes  

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei

Identifikācijas numurs VNP 2014/14
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 30.05.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 11.06.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „Inter Rino” 
Līgumcena (bez PVN)  EUR 15015,97
Lēmums  12.06.2014.
Līgums  LĪGUMS
Piezīmes  

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Identifikācijas numurs VNP 2014/12
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 13.05.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 26.05.2014. līdz plkst 10:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „Tehauto Latgale” 
Līgumcena (bez PVN)

EUR 14990,08

Lēmums  12.06.2014.
Līgums  LĪGUMS
Piezīmes  

Skatuves mehānismu piegāde Dekšāres pamatskolas sporta zāles piemērošanai kultūras pasākumu vajadzībām

Identifikācijas numurs VNP 2014/11
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Skatuves mehānismu piegāde Dekšāres pamatskolas sporta zāles piemērošanai kultūras pasākumu vajadzībām

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 13.05.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 26.05.2014. līdz plkst 11:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „DIOGENS audio” 
Līgumcena (bez PVN)  EUR 3968,04
Lēmums  27.05.2014.
Līgums  LĪGUMS
Piezīmes  

Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrāde un Viļānu novada teritorijas plānojuma sagatavošana ievietošanai TAPIS

Identifikācijas numurs VNP 2014/10
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrāde un Viļānu novada teritorijas plānojuma sagatavošana ievietošanai TAPIS

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 09.05.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 21.05.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „Baltkonsuls” 
Līgumcena (bez PVN)

EUR 6800,00

Lēmums  11.06.2014.
Līgums  LĪGUMS
Vienošanās  
Vienošanās Nr.3 24.09.2015. (Pdf)

Būvprojekta „Poliklīnikas ēkas rekonstrukcija par sociālās aprūpes centru, Rīgas ielā 57A, Viļānos” izstrāde

Identifikācijas numurs VNP 2014/9
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Būvprojekta „Poliklīnikas ēkas rekonstrukcija par sociālās aprūpes centru, Rīgas ielā 57A, Viļānos” izstrāde

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

INVENTARIZĀCIJAS LIETA

Publikācijas datums IUB mājaslapā 08.05.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 21.05.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Baltkonsults"
Līgumcena (bez PVN) EUR 6800,00 
Lēmums  31.07.2014.
Līgums

 LĪGUMS

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2 

Piezīmes  

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras la...

Identifikācijas numurs VNP 2014/8
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) būvdarbu uzraudzība

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 19.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 07.05.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „Projekts 3” 
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  02.06.2014.
Līgums  06.06.2014.
Piezīmes  

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Identifikācijas numurs VNP 2014/7
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 01.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 16.04.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  
Līgums  
Piezīmes Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 28.04.2014. lēmumu (protokols Nr.3) iepirkums „Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām”, ar identifikācijas Nr. VNP 2014/7, tiek pārtraukts. Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz to, ka Pasūtītāja plānotā līgumcena pārsniedz Pretendentu piedāvātās līgumcenas.

Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitāt...

Identifikācijas numurs VNP 2014/6
Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss
Iepirkuma līguma priekšmets

Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

TEHNISKAIS PROJEKTS

BŪVNIECĪBAS KOPTĀME (Excel formātā)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES NO 17.04.2014.

GROZĪJUMI NOLIKUMĀ NO 22.04.2014.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES NO 22.04.2014.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES NO 23.04.2014.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES NO 29.04.2014.

Iepirkuma „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” ar identifikācijas Nr. VNP 2014/6 piedāvājumu Atvēršanas sanāksme notiks 2014.gada 21.maijā plkst. 10:30 Viļānu novada pašvaldībā 2.1 telpā.


Publikācijas datums IUB mājaslapā 28.03.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 28.04.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju Pilnsabiedrība „LATGALES BŪVE” 
Līgumcena (bez PVN)

EUR 711555,52

Ziņojums  01.07.2014. (PDF)
Piezīmes  

Pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) 30.04.2014. saņemto iesniegumu un IUB 30.04.2014. vēstuli Nr. 4-1./1290 par iepirkumu „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” ar identifikācijas Nr. VNP 2014/6 Piedāvājumu atvēršanas sanāksme, kas bija paredzēta 09.05.2014. plkst 10:00 Viļānu novada pašvaldībā, tiek atcelta līdz IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas pieņemtajam lēmumam.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš paliek nemainīgs: līdz 09.04.2014.plkst. 10:00

Rezultāti
 

Pamatojoties uz IUB 01.08.2014. lēmumu Nr.4-1.2/14-223, Iepirkumu komisija atkārtoti izvērtēja iepirkumā iesniegtos piedāvājumus un par uzvarētāju atzina pretendentu pilnsabiedrību „Latgales būve” ar piedāvāto līgumcenu EUR 711555,52.

Ziņojums 04.09.2014.
Līgums 30.09.2014.

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā Valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela - Kultūras l...

Identifikācijas numurs VNP 2014/5
Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss
Iepirkuma līguma priekšmets

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā

Valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības iela 2.kārta

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

JAUTĀJUMI UN ATBILDES NO 11.04.2014.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES NO 14.04.2014.

NOLIKUMS NO 04.04.2014.

GROZĪJUMI

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA NO 04.04.2014.

Publikācijas datums IUB mājaslapā 21.03.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 22.04.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „Lemminkainen Latvija” 
Līgumcena (bez PVN)

EUR 517783,25

Ziņojums  08.05.2014.
Līgums  26.05.2014.
Piezīmes  

Apskaņošanas aparatūras un skatuves mehānismu piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas numurs VNP 2014/4
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets Apskaņošanas aparatūras un skatuves mehānismu piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 10.03.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 21.03.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  

Daļa

Nosaukums

Uzvarētājs

Līgumcena, EUR

1.daļa

Apskaņošanas aparatūras piegāde Viļānu kultūras namam

SIA „DJ PRO”

2907,41

2.daļa

Skatuves mehānismu piegāde Dekšāres pamatskolas sporta zāles piemērošanai

SIA „DIOGENS audio”

3968,04

Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums 24.03.2014. (pdf)
Līgums  LĪGUMS
Piezīmes Pamatojoties uz LAD 17.04.2014. vēstuli Nr.01.6-11/14/381 iepirkuma 2.daļa pārtraukta, jo netika saņemti divi derīgi piedāvājumi.

Sporta aprīkojuma piegāde Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām

Identifikācijas numurs VNP 2014/3
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets Sporta aprīkojuma piegāde Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 26.02.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 10.03.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „LĀSA-100” 
Līgumcena (bez PVN)  EUR 3439,60
Lēmums  10.03.2014.
Līgums  LĪGUMS
Piezīmes  

Kurināmā iegāde 2014./2015. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Identifikācijas numurs VNP 2014/2
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets Kurināmā iegāde 2014./2015. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības iestādēm
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 18.02.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 05.03.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Lēmums   10.03.2014.

Daļa

Daļas nosaukums

Uzvarētājs

Līgumcena, EUR

Līgumi

1.daļa

„Kurināmā - malkas iegāde Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādei „BITĪTE””

SIA „NOJAUTAS”

3820,00

Līgums (zip)

2.daļa

„Kurināmā - ogļu iegāde Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādei „BITĪTE””

SIA „AKVARIUS”

1289,25

Līgums 

3.daļa

„Kurināmā - malkas iegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei”

SIA „NOJAUTAS”

11460,00

Līgums (zip)

4.daļa

„Kurināmā - malkas iegāde Viļānu mūzikas un mākslas skolai”

SIA „NOJAUTAS”

1910,00

Līgums (zip)

5.daļa

„Kurināmā - malkas iegāde Dekšāres pamatskolai”

SIA „NOJAUTAS”

3820,00

Līgums (zip)

6.daļa

„Kurināmā - malkas iegāde Dekšāres pagasta pārvaldei”

SIA „NOJAUTAS”

3820,00

Līgums (zip) 

7.daļa

„Kurināmā - ogļu iegāde Sokolku pagasta pārvaldei”

SIA „AKVARIUS”

6016,50

 Līgums

Viļānu pilsētas tranzīta 1.šķiras autoceļa P59 Viļāni – Ružina – Malta no 0 līdz 1,624 km (Ceriņu iela) vienkārtas virsmas apstrāde

Identifikācijas numurs VNP 2014/01
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Viļānu pilsētas tranzīta 1.šķiras autoceļa P59 Viļāni – Ružina – Malta no 0 līdz 1,624 km (Ceriņu iela) vienkārtas virsmas apstrāde

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 18.02.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums

03.03.2014. līdz plkst 10:00

Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Līgumcena (bez PVN)  2,52 EUR (bez PVN) par vienu m2 iestrādāta materiāla
Lēmums  06.03.2014.
Līgums  LĪGUMS
Piezīmes  

„Būvuzraudzība Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī en...

Identifikācijas numurs VNP 2013/09
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Būvuzraudzība Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai”
Pievienotie dokumenti

INSTRUKCIJA

Publikācijas datums IUB mājaslapā 21.02.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 11.02.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums 2013.gada 26.februāra protokols Nr.2
Līgums  
Piezīmes  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

„Skrituļošanas rampas iegāde Viļānu novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai”

Identifikācijas numurs VNP 2013/01
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets Skrituļošanas rampas iegāde Viļānu novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai”
Pievienotie dokumenti

INSTRUKCIJA

Publikācijas datums IUB mājaslapā 30.01.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 11.02.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „MK Dizains”
Līgumcena (bez PVN)  Ls 4701,40 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 05.marta protokols Nr.4
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Kurināmā iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldei”

Identifikācijas numurs VNP 2013/06
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Kurināmā iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldei”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 28.02.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 14.03.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 18.marta protokols Nr.4
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

„Kurināmā iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte””

Identifikācijas numurs VNP 2013/07
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Kurināmā iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte””
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 28.02.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 14.03.2013. plkst. 10:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  2013.gada 18.marta protokols Nr.4
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

„Autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām”

Identifikācijas numurs VNP 2013/02
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 19.02.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 04.02.2013. plkst. 11:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju Gints Segliņš
Līgumcena (bez PVN) Ls 17000,00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 28.marta protokols Nr.9
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Būvuzraudzība Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī en...

Identifikācijas numurs VNP 2013/10
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Būvuzraudzība Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 27.02.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 11.03.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „Baltic Construction Consultancy”
Līgumcena (bez PVN)  Ls 16150,00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 21.marta protokols Nr.7
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Malkas iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības Dekšāres pagasta pārvaldei”

Identifikācijas numurs VNP 2013/03
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Malkas iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības Dekšāres pagasta pārvaldei”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 28.02.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 13.03.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „KV Mežnieks”
Līgumcena (bez PVN) Ls 2227,50 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 03.aprīļa protokola Nr.6
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Malkas iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības Dekšāres pamatskolai”

Identifikācijas numurs VNP 2013/04
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Malkas iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības Dekšāres pamatskolai”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 28.02.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 13.03.2013. plkst. 10:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „KV Mežnieks”
Līgumcena (bez PVN) Ls 2430,00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 03.aprīļa protokola Nr.6
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Malkas iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei”

Identifikācijas numurs VNP 2013/05
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Malkas iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 28.02.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 13.03.2013. plkst. 11:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „KV Mežnieks”
Līgumcena (bez PVN) Ls 8100,00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 03.aprīļa protokola Nr.6
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Malkas iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu Mūzikas un mākslas skolai”

Identifikācijas numurs VNP 2013/08
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Malkas iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu Mūzikas un mākslas skolai”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 28.02.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 14.03.2013. plkst. 11:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „KV Mežnieks”
Līgumcena (bez PVN) Ls 1080,00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 03.aprīļa protokola Nr.6
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Kurināmā – ogļu iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte””

Identifikācijas numurs VNP 2013/13
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Kurināmā – ogļu iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte””
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 05.04.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 16.04.2013. plkst. 14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „LATC OGLES”
Līgumcena (bez PVN) Ls 1152,00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 16.aprīļa protokols Nr.3
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Kurināmā – ogļu iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldei”

Identifikācijas numurs VNP 2013/12
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Kurināmā – ogļu iegāde 2013./2014. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldei”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 05.04.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 16.04.2013. plkst. 13:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „LATC OGLES”
Līgumcena (bez PVN) Ls 3600,00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  2013.gada 7.maija protokols Nr.4
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”

Identifikācijas numurs VNP 2013/11
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

5.pielikums

AVK tehniskās shēmas

EL tehniskās shēmas

Vienkāršotās renivācijas apliecinājuma karte

Energoaudita pārskats

Inventarizācijas lieta

Vizuālā tehniskā apsekošana

Ēkas termogrāfijas pārbaude

Jautājumi un atbildes (Papildināts 19.04.2013.)

Publikācijas datums IUB mājaslapā 26.03.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 03.05.2013. plkst. 11:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju Pilnsabiedrība ”LATGALES BŪVE”
Līgumcena (bez PVN) Ls 699 908,83 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 23.maija protokols Nr.9
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

Būvuzraudzība būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā””

Identifikācijas numurs VNP 2013/28
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets "Būvuzraudzība būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā””
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 03.06.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 14.06.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „MM61”
Līgumcena (bez PVN) Ls 11 500.00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr. 2013.gada 14.jūnija protokols Nr.3
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

Dekšāres pamatskolas remontdarbi

Identifikācijas numurs VNP 2013/15
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets Dekšāres pamatskolas remontdarbi
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 06.06.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 17.06.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „LATREKO”
Līgumcena (bez PVN) Ls 15345.85 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  2013.gada 18.jūnija protokols Nr.3
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi

Identifikācijas numurs VNP 2013/17
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 13.06.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 26.06.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „Meistars JVK”
Līgumcena (bez PVN)  Ls 10608,42 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  2013.gada 3.jūlija protokols Nr.3
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā

Identifikācijas numurs VNP 2013/16
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 06.06.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 17.06.2013. plkst. 14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  2013.gada 17.jūnija protokls Nr. 2
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

„Datortehnikas, biroja tehnikas un aprīkojuma iegāde Viļānu vidusskolai”

Identifikācijas numurs VNP 2013/18
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Datortehnikas, biroja tehnikas un aprīkojuma iegāde Viļānu vidusskolai”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

IEPIRKUMA LĪGUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 18.07.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 29.07.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „AXEL”
Līgumcena (bez PVN) Ls 9040.30 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  2013.gada 9.augusta protokols Nr.8
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā”

Identifikācijas numurs VNP 2013/19
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

IEPIRKUMA LĪGUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 24.07.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 05.08.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „MK Dizains”
Līgumcena (bez PVN) Ls 8035.00 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  2013.gada 9.augusta protokols Nr.4
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Sokolku kluba un Dekšāres pagasta pārvaldes ēku jumtu remontdarbi”

Identifikācijas numurs VNP 2013/21
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Sokolku kluba un Dekšāres pagasta pārvaldes ēku jumtu remontdarbi”
Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

IEPIRKUMA LĪGUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 27.08.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 09.09.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „Jumtu Segumu Centrs”
Līgumcena (bez PVN)

1.daļa – Sokolku kluba ēkas jumta remontdarbi – 6469,71 LVL

2.daļa – Dekšāres pagasta pārvaldes ēkas jumta remontdarbi – 8292,85 LVL

Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  2013.gada 13.septembra protokols Nr.4
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām”

Identifikācijas numurs VNP 2013/26
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām”
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 01.11.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 12.11.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „RAIBAIS ASARIS”
Līgumcena (bez PVN) LVL 15 818,75 / EUR 22 508,05 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Mēbeļu iegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei”

Identifikācijas numurs VNP 2013/25
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Mēbeļu iegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei”
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 25.10.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 05.11.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „VITRUM iekārta”
Līgumcena (bez PVN)  LVL 3769,47 / EUR 5363,47 (bez PVN)
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Iesēdumu un bedru labošana autoceļiem ar grants segumu Taukuļi - Antoņišķi, Antoņišķi - Rogoviki, Rogoviki - Komplekss”

Identifikācijas numurs VNP 2013/29
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Iesēdumu un bedru labošana autoceļiem ar grants segumu Taukuļi - Antoņišķi, Antoņišķi - Rogoviki, Rogoviki - Komplekss”
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 22.11.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 03.12.2013. plkst. 13:55
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „Krustpils”
Līgumcena (bez PVN) LVL 16,61 / EUR 23.63 (bez PVN) par vienu iestrādātu kubikmetru
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām”

Identifikācijas numurs VNP 2013/14
Iepirkuma procedūras veids ATKLĀTS KONKURSS
Iepirkuma līguma priekšmets „Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām”
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 15.04.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 20.06.2013. plkst. 11:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

„Viļānu novada autoceļu un ielu planēšana 2014.-2015.gadā”

Identifikācijas numurs VNP 2013/27
Iepirkuma procedūras veids ATKLĀTS KONKURSS
Iepirkuma līguma priekšmets „Viļānu novada autoceļu un ielu planēšana 2014.-2015.gadā”
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 12.11.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 17.12.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti

DAĻA

DAĻAS NOSAUKUMS

Uzvarētājs

Līgumcena par vienu ceļa km, EUR

1.daļa

Dekšāres pagasta autoceļu un ielu planēšana 2014. – 2015.gadā

SIA „Krustpils”

34,15

2.daļa

Sokolku pagasta autoceļu un ielu planēšana 2014. – 2015.gadā

SIA „Krustpils”

34,15

3.daļa

Viļānu pagasta autoceļu un ielu planēšana 2014. – 2015.gadā

SIA „Krustpils”

34,15

4.daļa

Viļānu pilsētas ielu planēšana 2014. – 2015.gadā

SIA „AĻŅI AS”

46,61

„Pārtikas produktu piegāde Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte””

Identifikācijas numurs VNP 2013/30
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Pārtikas produktu piegāde Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte””
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 13.12.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 27.12.2013. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti

DAĻA

DAĻAS NOSAUKUMS

Uzvarētājs

Līgumcena, EUR

LĪGUMS

1.daļa

Maize

SIA „Vecā maiznīca”

1056,80

 

2.daļa

Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”

4008,62

 

3.daļa

Akvakultūras produkti, zivis

SIA „Kabuleti fruit”

1525,28

 

4.daļa

Vistu olas

SIA „Kabuleti fruit”

108,00

 

5.daļa

Putnu gaļas produkti

SIA „Kabuleti fruit”

225,40

 

6.daļa

Dārzeņi un sakņaugi

SIA „Kabuleti fruit”

470,24

 

7.daļa

Pārtikas kartupeļi

SIA „Ruģēni”

740,00

 

8.daļa

Tomāti, gurķi

SIA „Kabuleti fruit”

731,50

 

9.daļa

Augļi

SIA „Kabuleti fruit”

1038,12

 

10.daļa

Āboli

SIA „Kabuleti fruit”

480,00

 

11.daļa

Piens un piena produkti

A/S „Preiļu siers”

4789,40

 

12.daļa

Graudaugi, pākšaugi un to produkti

SIA „ANTARIS”

1237,34

 

13.daļa

Dažādi pārtikas produkti - bakaleja

SIA „ANTARIS”

2379,41

 

14.daļa

Konservēti, skābēti produkti

SIA „ANTARIS”

492,92

 

„Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai”

Identifikācijas numurs VNP 2013/32
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets „Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai”
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 17.12.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 06.01.2014. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA „VLAKON”
Līgumcena (bez PVN)  23386,00 EUR (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

Pārtikas produktu piegāde Viļānu vidusskolai

Identifikācijas numurs VNP 2013/33
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets Pārtikas produktu piegāde Viļānu vidusskolai
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 18.12.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 03.01.2014. plkst. 09:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti

DAĻA

DAĻAS NOSAUKUMS

Uzvarētājs

Līgumcena, EUR

līgums

1.daļa

Maize

SIA „Vecā maiznīca”

1913,44

 

2.daļa

Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti

SIA „Forevers”

22198,00

 

3.daļa

Akvakultūras produkti, zivis

SIA „Kabuleti fruit”

2191,00

 

4.daļa

Vistu olas

SIA „Kabuleti fruit”

1260,00

 

5.daļa

Putnu gaļas produkti

SIA „Marijas centrs”

4162,00

 

6.daļa

Dārzeņi un sakņaugi

SIA „Kabuleti fruit”

1491,30

 

7.daļa

Pārtikas kartupeļi

SIA „Ruģēni”

2220,00

 

8.daļa

Tomāti, gurķi, paprika

SIA „Kabuleti fruit”

1250,70

 

9.daļa

Augļi

SIA „Kabuleti fruit”

3045,00

 

10.daļa

Āboli

SIA „Kabuleti fruit”

164,00

 

11.daļa

Piens un piena produkti

SIA „Preiļu siers”

12362,40

 

12.daļa

Graudaugi, pākšaugi un to produkti

SIA „ANTARIS”

2760,60

 

13.daļa

Dažādi pārtikas produkti - bakaleja

SIA „ANTARIS”

11718,29

 

14.daļa

Konservēti, skābēti produkti

SIA „ANTARIS”

1030,00

 

Pārtikas produktu piegāde Dekšāres pamatskolai

Identifikācijas numurs VNP 2013/34
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets Pārtikas produktu piegāde Dekšāres pamatskolai
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 18.12.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 03.01.2014. plkst. 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmuma pieņemšanas datums, protokola Nr.  
Līguma izpildes termiņš  
Piezīmes  

Pārtikas produktu piegāde Viļānu pirmsskolas izglītības iestādei

Identifikācijas numurs VNP 2013/35
Iepirkuma procedūras veids 8.1 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets Pārtikas produktu piegāde Viļānu pirmsskolas izglītības iestādei
Pievienotie dokumenti NOLIKUMS
Publikācijas datums IUB mājaslapā 18.12.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas datums; līdz 03.01.2014. plkst. 11:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64628086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti 

DAĻA

DAĻAS NOSAUKUMS

Uzvarētājs

Līgumcena, EUR

LĪGUMS

1.daļa

Maize

SIA „Vecā maiznīca”

969,00

 

2.daļa

Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti

SIA „ŽABO”

3609,70

 

3.daļa

Akvakultūras produkti, zivis

SIA „Kabuleti fruit”

219,10

 

4.daļa

Vistu olas

SIA „Kabuleti fruit”

234,00

 

5.daļa

Saldēti produkti

SIA „Kabuleti fruit”

176,00

 

6.daļa

Dārzeņi un sakņaugi

SIA „Kabuleti fruit”

550,08

 

7.daļa

Pārtikas kartupeļi

SIA „Kabuleti fruit”

740,00

 

8.daļa

Augļi un ogas

SIA „Kabuleti fruit”

82,30

 

9.daļa

Āboli

SIA „Kabuleti fruit”

32,80

 

11.daļa

Graudaugi, pākšaugi un to produkti

SIA „ANTARIS”

1151,20

 

12.daļa

Dažādi pārtikas produkti - bakaleja

SIA „ANTARIS”

1991,25

 

13.daļa

Konservēti, skābēti produkti

SIA „Futurus food”

556,50

 

14.daļa

Tomāti, gurķi

SIA „Kabuleti fruit”

183,60

 

Papildus būvdarbi Viļānu vidusskolas ēkas, Rēzeknes ielas 1A, Viļāni, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem

Identifikācijas Nr.

VNP 2013/22

Iepirkuma procedūras veids

Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 10. daļas ietvaros

Iepirkumu procedūras priekšmets

Papildus būvdarbi Viļānu vidusskolas ēkas, Rēzeknes ielas 1A, Viļāni, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem

Procedūras izvēles pamatojums

Sarunu procedūra piemērota atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta nosacījumiem un pamatojoties uz eksperta atzinumu.

Publikācijas datums

16.08.2013.

Rezultāti

Lēmums

26.08.2013.

Līgums

30.08.2013.

Informācija par izpildītāju

PS "Latgales būve"

Līgumcena (bez PVN)

Ls 72 146,26
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A