Iepirkumi 2017

Izsludināts ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
02.01.2018. VNP 2017/30

Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošana

 23.01.2018.  Noslēdzies
 28.11.2017.  VNP 2017/29

Jaunas vieglās automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

 11.12.2017.  Noslēdzies
24.11.2017.  VNP 2017/28

 Jaunas vieglās automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

05.12.2017.  Pārtraukts
06.11.2017. VNP 2017/27 Ielu un pagalmu remontdarbi Viļānu novada administratīvajā teritorijā  21.11.2017.  Noslēdzies
25.10.2017. VNP 2017/26 Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” ierīkošana projekta “Esi aktīvs un vesels” ietvaros, Viļānos  06.11.2017.  Noslēdzies
05.12.2017. VNP 2017/25

Pārtikas produktu piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

27.12.2017.  
  VNP 2017/24 Lietuskanalizācijas tīklu izbūve ap Viļānu vidusskolu neparedzētu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai   Noslēdzies
  VNP 2017/23 Ceļu un tiltu remontdarbi Viļānu novada administratīvajā teritorijā neparedzamu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai   Noslēdzies
09.10.2017. VNP 2017/22  Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām 23.10.2017. Noslēdzies 
13.09.2017. VNP 2017/21 Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām 25.09.2017.  Pārtraukts
25.08.2017. VNP 2017/20 Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām 05.09.2017.  Pārtraukts
30.08.2017.  VNP 2017/19  Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām  20.09.2017.  Noslēdzies
11.08.2017. VNP 2017/18 Tiltu būvprojektu ekspertīzes pakalpojumi Viļānu novada pašvaldības vajadzībām  22.08.2017.  Noslēdzies
11.08.2017. VNP 2017/17 ERAF Viļānu novada pašvaldības Centrālās ielas rekonstrukcijas un Tevenānu ielas pārbūves no 0,840km līdz 1,100km būvuzraudzības pakalpojumi   22.08.2017.  Noslēdzies
26.07.2017. VNP 2107/16 Autoskolas pakalpojumi projektam "PROTI un DARI!" Viļānu novada pašvaldībā  07.08.2017.  Noslēdzies
26.07.2017. VNP 2017/15 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā  07.08.2017.  Noslēdzies
12.07.2017. VNP 2017/14 ERAF
Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā” Brīvības ielā 44c, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)  04.08.2017.  Noslēdzies
21.06.2017. VNP 2017/13  Centrālās ielas un Tevenānu ielas pārbūve Viļānos, Viļānu novadā

 12.07.2107.

18.07.2017.

 Noslēdzies
09.06.2017. VNP 2017/12 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss trauksmes izziņošanas sistēmas ierīkošana un garantijas tehniskā apkope Viļānu vidusskolā  20.06.2017.  Pārtraukts
09.06.2017. VNP 2017/11 Kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm  20.06.2017.   Noslēdzies
08.06.2017. VNP 2017/9  Mazlietota pacēlāja (piekabe) ar grozu iegāde  20.06.2017.  Noslēdzies
03.06.2017. VNP 2017/10 Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Nākotnes  ielā 6a, Viļānos (1. un 3.kārta) un Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Kultūras laukumā 2b, Viļānos (2. un 4.kārta)  07.07.2017.  Noslēdzies
11.04.2017. VNP 2017/8 ELFLA Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana, t.sk. vienkāršotā fasādes atjaunošana, ar lietošanas veida maiņu uz zinātniskajai pētniecībai paredzēto ēku  25.04.2017.  Noslēdzies
18.04.2017. VNP 2017/7 ERAF Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)  09.05.2017.  Noslēdzies
12.04.2017. VNP 2017/6 Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana 

 03.05.2017.

 12.05.2017.

 Noslēdzies
16.03.2017. VNP 2017/5 Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā   27.03.2017.  Noslēdzies
20.02.2017. VNP 2017/4 Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai   03.03.2017.  Noslēdzies
20.02.2017. VNP 2017/3 Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā  03.03.2017.   Noslēdzies
23.01.2017. VNP 2017/2 ELFLA Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Viļānu novada autoceļu pārbūvei  03.02.2017.  Noslēdzies
23.01.2017. VNP 2017/1 Būvprojekta “Dārzu ielas pārbūve 0,00- 0,364km, Viļānu pilsētā” izstrāde un autoruzraudzība  03.02.2017.  Noslēdzies
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A