Iepirkumi 2014

2014. gads

Izsludināts ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
18.02.2014.

VNP 2014/01

Viļānu pilsētas tranzīta 1.šķiras autoceļa P59 Viļāni – Ružina – Malta no 0 līdz 1,624 km (Ceriņu iela) vienkārtas virsmas apstrāde

03.03.2014.  Noslēdzies
18.02.2014

VNP 2014/02

Kurināmā iegāde 2014./2015. gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības iestādēm 05.03.2014.  Noslēdzies 
26.02.2014.

VNP 2014/03

Sporta aprīkojuma piegāde Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām 10.03.2014.  Noslēdzies
10.03.2014.

VNP 2014/4

Apskaņošanas aparatūras un skatuves mehānismu piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

21.03.2014.  Noslēdzies
21.03.2014.  VNP 2014/5

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā

Valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības iela 2.kārta

22.04.2014.  Noslēdzies
28.03.2014. VNP 2014/6

Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi

28.04.2014.  Noslēdzies
01.04.2014. VNP 2014/7

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

16.04.2014.  Pārtraukts
19.04.2014. VNP 2014/8

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) būvdarbu uzraudzība

07.05.2014. Noslēdzies 
08.05.2014. VNP 2014/9

Būvprojekta „Poliklīnikas ēkas rekonstrukcija par sociālās aprūpes centru, Rīgas ielā 57A, Viļānos” izstrāde

21.05.2014.  Noslēdzies
09.05.2014. VNP 2014/10

Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrāde un Viļānu novada teritorijas plānojuma sagatavošana ievietošanai TAPIS

21.05.2014.  Noslēdzies
13.05.2014. VNP 2014/11

Skatuves mehānismu piegāde Dekšāres pamatskolas sporta zāles piemērošanai kultūras pasākumu vajadzībām

26.05.2014.  Noslēdzies
13.05.2014. VNP 2014/12

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

26.05.2014.  Noslēdzies
 15.05.2014. VNP 2014/13

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) autoruzraudzība

 20.05.2014.  Noslēdzies
30.05.2014. VNP 2014/14

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei

11.06.2014.  Noslēdzies
05.06.2014. VNP 2014/15

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

18.06.2014.  Noslēdzies
05.06.2014. VNP 2014/16

Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

18.06.2014.  Pārtraukts
08.07.2014. VNP 2014/17

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldēs vajadzībām

22.07.2014.  Noslēdzies
08.07.2014. VNP 2014/18

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā

22.07.2014.  Pārtraukts
18.07.2014. VNP 2014/19

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

20.08.2014.  Noslēdzies
18.08.2014. VNP 2014/20

Mazlietota pasažieru autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

19.09.2014.  Noslēdzies
27.08.2014. VNP 2014/21

Skolas vecās piebūves trešā stāva remontdarbi, halles – pārējas remontdarbi, maģistrālā ūdensvada renovācija un ugunsdzēšanas skapju montāža 

 09.09.2014. Pārtraukts 
31.07.2014. VNP 2014/22

Viļānu pilsētas Raiņa ielas remontdarbi 

 11.08.2014.  Noslēdzies
26.08.2014. VNP 2014/23

Parka Kultūras laukumā 2, Viļānos labiekārtošana

 09.09.2014.  Noslēdzies
27.08.2014. VNP 2014/24

Teleskopiskā pļāvēja – smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

09.09.2014.  Pārtraukts
05.09.2014. VNP 2014/25

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā

17.09.2014.  Noslēdzies
05.09.2014.  VNP 2014/26

Skolas vecās piebūves trešā stāva remontdarbi, halles – pārējas remontdarbi, maģistrālā ūdensvada renovācija un ugunsdzēšanas skapju montāža

17.09.2014.  Noslēdzies
12.09.2014. VNP 2014/27  Datortehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām  23.09.2014.  Noslēdzies
19.09.2014. VNP 2014/28 Mēbeļu piegāde Viļānu vidusskolai 30.09.2014.  Noslēdzies
08.10.2014. VNP 2014/29 Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei 21.10.2014.  Noslēdzies
22.10.2014. VNP 2014/30 Ēkas vienkāršotā renovācija objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” 25.11.2014.  Noslēdzies
03.11.2014. VNP 2014/31 Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā Grozīts 22.12.2014.  Noslēdzies
19.11.2014. VNP 2014/32 Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām 01.12.2014.  Noslēdzies
19.11.2014. VNP 2014/33 Viļānu pilsētas tranzīta autoceļu P58 Viļāni – Preiļi - Špoģi (Rīgas iela Kultūras laukums, Brīvības iela no 0 līdz 3,500 km) un P59 Viļāni – Ružina – Malta (Ceriņu iela no 0 līdz 1,624 km) uzturēšana 2015.gadā 01.12.2014.  Pārtraukts
05.12.2014. VNP 2014/34

Ģeoloģiskās izpētes veikšana, kūdras krājumu aprēķins un krājumu apstiprināšana LVĢMC, piešķirot ģeoloģiskajai izpētei A kategoriju, perspektīvajā kūdras ieguves atradnē „Zvīdriņu purvs”

 16.12.2014.  Noslēdzies
05.12.2014. VNP 2014/35

Skatuves apgaismojuma tehnikas piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām

16.12.2014.   Noslēdzies
09.12.2014. VNP 2014/36 Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”  22.12.2014.  Pārtraukts

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A