Iepirkumi

2017. gads

Izsludināts ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
11.04.2017. VNP 2017/8 ELFLA Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana, t.sk. vienkāršotā fasādes atjaunošana, ar lietošanas veida maiņu uz zinātniskajai pētniecībai paredzēto ēku  25.04.2017.  Noslēdzies
18.04.2017. VNP 2017/7 ERAF Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšana (SAM 4.2.2.)  09.05.2017.  
12.04.2017. VNP 2017/6 Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana 

 03.05.2017.

 12.05.2017.

 
16.03.2017. VNP 2017/5 Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā   27.03.2017.  Noslēdzies
20.02.2017. VNP 2017/4 Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai   03.03.2017.  Noslēdzies
20.02.2017. VNP 2017/3 Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā  03.03.2017.   Noslēdzies
23.01.2017. VNP 2017/2 ELFLA Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Viļānu novada autoceļu pārbūvei  03.02.2017.  Noslēdzies
23.01.2017. VNP 2017/1 Būvprojekta “Dārzu ielas pārbūve 0,00- 0,364km, Viļānu pilsētā” izstrāde un autoruzraudzība  03.02.2017.  Noslēdzies


Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A