Aktualitātes

Iedzīvotāji padarīja sakoptāku savu novadu

Iedzīvotāji padarīja sakoptāku savu novadu

Lielā talka arī šogad pulcējusi Viļānu novada iedzīvotājus padarīt sakoptāku savu novadu, tīrot ceļmalas, upes krastus, piemājas teritorijas, kā arī stādot kokus. Ar darbīgu noskaņojumu Viļānu pilsētas talkotāji, kuru vidū bija arī domes vadības pārstāvji un daži deputāti, devās uz Lata ielu, lai labiekārtotu to ar jauniem kastaņu stādiem. Kopumā pilsētai dāvāti 60 Jekaterinas Kalašņikovas un Pjotra Žavoronkova izaudzētie kastaņu stādi, kuri augs arī pie katlu mājas Nākotnes ielā. 

Vislielākais talcinieku skaits bijis Sokolku pagastā, kur talkojuši ap 40 pagasta iedzīvotāju un savākti 300 maisi ar atkritumiem. Pagastā sakopts upes krasts, piemājas teritorijas. Savukārt Dekšāres pagastā savākti pat 400 atkritumu maisi. Iedzīvotāji sakopuši kapsētas, ceļmalas un citas pagasta teritorijas.  Talkotāju netrūka arī Viļānu pagasta Jaunviļānu ciemā, Radapolē un citur. Pilsētas iedzīvotāji sakopa arī mežniecības teritoriju, savukārt kultūras nama darbinieki talkoja Lakstīgalu salā, kur jau pavisam drīz atsāksies vasaras sezona, aicinot ikvienu apmeklēt dažādus brīvdabas pasākumus.

Kopumā Viļānu novadā savākti ap 1300 atkritumu maisu.

„Tīra Latvija sākas Tavā galvā!”

Uz tikšanos nākamgad!

    

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2014-04-30
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A