Aktualitātes

Idejas attīstībai tūrisma jomā

Idejas attīstībai tūrisma jomā

Laikā no šā gada 7. līdz 9.februārim Rīgā, starptautiskajā izstāžu hallē „Ķīpsala” norisinājās 21. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour 2014”, piedāvājot ikvienam apmeklētājam izmēģināt un izmantot jaunās tūrisma sezonas labākos un izdevīgākos piedāvājumus, kā arī nodegustēt un iegādāties dažādus lauku labumus un amatnieku darinājumus. Lai smeltos idejas tūrisma veicināšanai un turpmākai attīstībai Viļānu novadā, piektdien, 7.februārī izstādi apmeklēja arī Viļānu novadpētniecības muzeja vadītāja Margarita Skangale un Sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliņa. 

Latgales reģiona dalību izstādē nodrošināja Latgales plānošanas reģions un Latgales Reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar Latgales pašvaldībām. Jāatzīmē, ka Latgales reģiona stends bija plaši pārstāvēts – vairāk kā 100 cilvēku - tūrisma informācijas centru darbinieki, amatnieki, kā arī sadarbības partneri no Baltkrievijas un Krievijas.

„Izstādes apmeklējums bija lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi un idejas – kā efektīvāk izstrādāt reklāmu, prezentācijas materiālus un piesaistīt apmeklētājus, kā arī apmainīties ar kontaktinformāciju turpmākai sadarbībai ar savas profesijas kolēģiem.”, tā M. Skangale par gūtajiem iespaidiem.

   

 

Latgales reģiona dalība starptautiskajā tūrisma gadatirgū Balttour 2014 šogad notiek divu pārrobežu projektu ietvaros - projekta „Tour de Latgale and Pskov” ELRI-129, kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros un projekta „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) (LLB-2-266), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, tāpēc savu tūrisma piedāvājumu vienotā stendā kopā ar Latgales reģionu popularizēs sadarbības partneri no Vitebskas apgabala (Baltkrievija) un Pleskavas apgabala (Krievija).

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2014-02-13
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A