Aktualitātes

Grāmatu, valodu un dzejoļu nedēļa

Grāmatu, valodu un dzejoļu nedēļa

Janvāra beigās Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes bērni pētīja un izzināja tēmu par grāmatām un valodu daudzveidību pasaulē. Bērniem bija jāveic darbiņš arī kopā ar vecākiem – jāizgatavo sava grāmata. Šī kopdarba rezultātā tapa ļoti interesantas grāmatas gan latviešu, gan krievu, gan poļu valodā. Liels paldies vecākiem par atsaucību un izdomu. 

Nedēļa noslēdzās ar pasākumu “Visi mīļi dzejolīši”. Šī pasākuma mērķis bija veicināt bērnu interesi ne tikai par pasakām, bet arī dzejoļiem. Lai pasākums varētu noritēt veiksmīgi, tika sadalītas lomas un mazie aktieri mācījās dzejoļus.

Kā jau klasiskajā pasakā, Kukulītis aizbēg no vecmāmiņas un vectētiņa, lai uzzinātu, kas notiek plašajā pasaulē. Tikai šoreiz ceļā viņš sastopas ar pavisam citiem varoņiem – zaķiem, kuri dodas uz diskotēku, vārnām, kas pastāsta par to, kā pasaule izskatās no augšas, žurku un kaķi. Vāvere iemāca Kukulīti lēkāt.  Mēnestiņš un Zvaigznīte apber Kukulīti ar miega puteklīšiem, lai saldāks miedziņš. Ierodas Sniegamāte, kurai ir pārplīsis sniega maiss un Meža māte, kas pārbauda vai mežs ir noklāts ar sniegu. No Kukulīša lielās klaigāšanas atnāk arī Vilks, un Kukulītim jāsauc palīgā draugi. Kukulītis beigās saprot, ka drošāk ir savās mājās pie vecmāmiņas un vectētiņa.

Šis pasākums bija kā izpriecu brīdis, kas attīstīja bērnos izteiksmīgo runu, uzmanību, atmiņu, klausīšanās un koncentrēšanās spējas, kā arī prasmi izpausties.

Inta Upeniece

Viļānu pilsētas

pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe

 

2015-02-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A