Iepirkumu arhīvs

Ģeoloģiskās izpētes veikšana, kūdras krājumu aprēķins un krājumu apstiprināšana LVĢMC, piešķirot ģeoloģiskajai izpētei A kategoriju, perspektīvajā kūdras ieguves atradnē „Strupļu purvs”

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/33

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Ģeoloģiskās izpētes veikšana, kūdras krājumu aprēķins un krājumu apstiprināšana LVĢMC, piešķirot ģeoloģiskajai izpētei A kategoriju, perspektīvajā kūdras ieguves atradnē „Strupļu purvs”

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  07.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  19.12.2016. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
  • Zemes ierīcības inženiere Lidija Kuzņecova, tālrunis: 64662424, lidija.kuznecova@vilani.lv 
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "Geo Consultants"

Līgumcena (bez PVN)  EUR 9888,00
Lēmums   19.12.2016. (Pdf)
Līgums   29.12.2016. (Pdf)
Piezīmes

 

2016-12-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A