PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTI

FORGET A HURRY

Projekta nosaukums „Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri - māksliniecisko potenciālu”/ „FORGET A HURRY”
Identifikācijas Nr. ELRII - 359
Programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma
Īstenošanas vieta Viļānu novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība, Šlisselburgas pašvaldība
Īstenošanas laiks Uzsākts 08.05.2013. Ilgums - 18 mēneši
Mērķis Attīstīt Viļānu, Kārsavas un Shlisselburgas, vienotu kultūras informācijas vidi un sadarbības tīklu, ko izmanto cilvēki ar literāro un mākslas radošo potenciālu, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību starp Latvijas un Krievijas pierobežas pašvaldībām.
Galvenās aktivitātes

INFRASTRUKTŪRAS UN VIDES UZLABOŠANA:

  • Brīvdabas lasīšanas telpa- vieta pie Viļānu bibliotēkas
  • Brīvdabas estrāde Kārsavā
  • Renovēta bibliotēka Shlisselburgā

APRĪKOJUMA IEGĀDE:

datori un multimediju iekārtas bibliotēkas lietotājiem (vairāk kā 2600 cilvēku),

LITERATŪRAS UN MĀKSLAS GRUPU POTENCIĀLA STIPRINĀŠANA:

  • 2 Starptautiskie konkursi
  • grāmata "Aizmirsti steigu" (Pdf)
  • 5 dienu Vasaras nometne "Mākslai nav robežu"
  • 3 starptautiskās literātu un mākslinieku tikšanās un 3 vietējās literātu sanāksmes 
Projekta kopējais budžets 200 000,00 EUR 
Programmas līdzfinansējums: 171 000, 00 EUR (86%) 
Projekta līdzfinansējums 29 000, 00 EUR (14%)
Viļānu novada pašvaldības projekta budžets 70 000 EUR 
Publikācijas
Preses relīzes Jaunatklātā Kārsavas brīvdabas estrāde uzņem viesus no Krievijas partnerpilsētas ŠliselburgasCik vienā minūtē ir vārdu un kāpēc matemātikas formulas jāraksta uz rūtiņu papīra? 
Mirkli, apstājies!
TV sižeti Projekta partneri - Kārsavas novada pašvaldība - atklāj jauno estrādiStarptautiska nometne "Māksla nepazīst robežu" KārsavāProjekta "Aizmirsti steigu!" grāmatas prezentācija Viļānos

Projekta PORTFOLIO (eng)

Projekta PORTFOLIO (lv)

PROJECT`S NOTEBOOK

Programmas mājaslapa: http://www.estlatrus.eu/
EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm.
2014-02-13
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A