PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTI

ESTLATRUS TRAFFIC

Projekta nosaukums

„Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridors” (saīsinātais nosaukums „ESTLATRUS TRAFFIC”)

Projekta Nr. ELRI-109
Programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma
Īstenošanas vieta  Viļānu novads
Īstenošanas laiks   2012.gada 1.aprīlis – 2014.gada 30.septembris
Mērķis  Transporta sistēmas ilgtspējas, pieejamības un konkurētspējas pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas reģionos kā nacionālo interešu sfēru ar vizuālu satiksmes drošības risinājumu palīdzību un transporta infrastruktūras attīstību.
Galvenās aktivitātes   PUBLICITĀTE
 • 2500 bukleti "Izgulies un tad brauc!"
 • 5000 bukleti "Iepazīsti satiksmes drošības noteikumus aiz robežas!"
 • 12 000 atstarotāji
 • 10 000 EE, LV un RU pierobežas reģionu ceļu kartes
 • 18 publicitātes stendi
 • CSDD brīvprātīgais ieguldījums satiksmes drošības kampaņās: "noguruma", "alkohola" brilles, programmu prezentēšana "Vai gribi būt mobils?", "Gada auto vadītājs", satiksmes negadījumu simulatori, "šokējošie" satiksmes drošības materiāli

SATIKSMES DROŠĪBAS RISINĀJUMU PĀRROBEŽU APMAIŅA

 • 3 dienu satiksmes drošības akcija "Drošais ritenis"
 • 4 starptautiskas satiksmes drošības akcijas: "Izgulies un tad brauc!" (4 nedēļas), "Iepazīsti satiksmes drošības noteikumus aiz robežas!" (4 nedēļas), "Mamma, tētis un es - aizsargāta ģimene!", "Mīli dzīvi!"
 • 3 pieredzes apmaiņas braucieni EE, LV, RU valsts satiksmes drošības struktūru pārstāvjiem, pārrobežu sadarbības līguma parakstīšana trešā brauciena laikā
 • Pieredzes apmaiņas brauciens uz Eiropas satiksmes drošības laboratoriju, Vācija, Holande
 • Projekta noslēguma Forums
 • 6 satiksmes drošības parku izveide un aprīkošana: Kārsavā, Rēzeknē, Pskovā, Krasnogorodskā, Pitolovā, Viru.

SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA

 • Rokasgrāmatas un e-kataloga "Inovatīvi ielu telpas dizaina risinājumi-Ilgspējīga transporta un sabiedriskās telpas attīstība Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas pilsētās", 3 semināri
 • Investīcijas:
 1. Autostāvvietas rekonstrukcija Krāslavā (3666m2);
 2. Ielu horizontālā marķēšana (400m2), barjeru uzstādīšana, 15 zīmes, 11 autobusa pieturu nojumju uzstāšāna Preiļos;
 3. Tranzītielas posma rekonstrukcija 510m Ludzā;
 4. Tranzītielas posma rekonstrukcija 495m Viļānos;
 5. Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija 3100m, 2 autostāvvietu rekonstrukcija (200m2) Pskovā;
 6. Tranzītielas posma rekonstrukcija 1992m, 2 video kameru uzstādīšana Krasnogorodskā;
 7. Tranzītielas posma rekonstrukcija 400m, video novērošanas sistēmas uzstādīšana Pitolovā;
 8. Gājēju ceļa bruģēšana 611m (1222m2) Pečoros;
 9. Gājēju ceļa rekonstrukcija (300m), 10 gājēju pāreju apgaismošana, 5 video kameru, satiksmes skaitītāja un video paneļa uzstādīšana tranzītielā, Viru
 10. Gājēju pāreju apgaismošana, krustojuma rekonstrukcija, 4 satiksmes skaitītāju un 4 ātruma rādītāju ar integrētu radara detektoru uzstādīšana tranzītielā, autobraucēju aizsardzības sistēmas uzstādīšana pie dzelzceļa, Tartu
Projekta partneri 
 • 6 projekta partneriem Latvijā (Kārsava, Krāslava, Rēzekne, Preiļi, Ludza, Viļāni)
 • 5 projekta partneriem Krievijā (“Lake Peipsi project”, Pskovas, Krasnogorodskas, Pitalovas, Pečoru rajonu administrācijas)
 • 2 projekta partneriem Igaunijā (Viru un Tartu pilsētu administrācijas)
Projekta kopējais budžets   1 876 570,00 EUR
ENPI līdzfinansējums   1 688 913,00  EUR (90%)
Nacionālais finansējums  187 657,00 EUR (10%)
Viļānu novada pašvaldības ieguldījums infrastruktūrā

Rekonstruēti 495 m ceļa:

1. tehniskā kategorija 1. šķira
2. posma garums 0.5 km
3. izbūvētais cietais segums 6878 m2
4. ceļa klātnes platums metros10m
5. brauktuves platums metros 7 m
6. izbūvētās ceļa segas konstrukcija 4(AC11surfPMB)+4(AC16bin)+7(AC22base)+12(šķ.0/45)+18(šķ.0/56)+50(smilts)

Citi būvdarbi:

1. ielas, gājēju/veloceliņa un gājēju pārejas apgaismojums (39 gaismekļi);
2. divas autobusu pieturvietas ar paviljoniem
3. gājēju celiņi un apvienotais gājēju/veloceliņš
4. viena apgaismota gājēju pāreja
5. automašīnu stāvlaukums iebraucot pilsētā ar novada karti un informāciju par novadu
Publikācijas

Preses relīzes

Raksti

Fotoreportāža

Rīgas ielas rekonstrukcija

Projekta PORTFOLIO (eng)

Projekta PORTFOLIO (lv)

Programmas mājaslapa: http://www.estlatrus.eu/
EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm.
2014-02-13
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A