ELFLA

Esi aktīvs un vesels!

Projekta nosaukums Esi aktīvs un vesels!
Identifikācijas nr. 17-01-AL15-A019.2201-000006
Programma Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Īstenošanas vieta Raiņa iela 2, Viļāni, Viļānu novads
Īstenošanas laiks  16.05.2017. – 29.06.2018.
 Mērķis Uzlabota Viļānu sabiedriskā infrastruktūra, ierīkojot vienu aktīvo laukumu atpūtai "ALA" ar īpaši tam paredzētu šķēršļu joslas konstrukciju lietotājiem vecumā no 2 gadiem līdz 25 gadiem, pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā, piesaistot ELFLA finansējumu un izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, paaugstināta dzīves kvalitāte Viļānu pilsētas un novada bērniem, jauniešiem un to ģimenēm, nodrošinot labvēlīgu, mūsdienīgu un sakārtotu vidi to emocionālajai un fiziskajai attīstībai, kā arī lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un aktīvai atpūtai.
Galvenās aktivitātes  Šķēršļu joslas konstrukcijas projektēšana un ierīkošana, infrastruktūras labiekārtošana
Projekta kopējais budžets  89650,55  EUR
Attiecināmo izmaksu summa  30000,00 EUR
Publiskais finansējums   27000,00 EUR 
Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums  62650,55  EUR
 Publicitāte
2017-07-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A