ERAF

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, auto ceļa P58 posms 0,5-2,5 km

Projekts Nr.3DP/3.2.1.2.1./12/APIA/SM/031

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. 

Viļānu novada skolu informatizācija

Projekts 3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/612

Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.pasākuma “IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes “Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.2.apakš­aktivitāti “Izglītības iestāžu informatizācija”

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A