ERAF

Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Viļānu siltums"

2017. gada 7. jūlijā noslēdzās iepirkums “Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Nākotnes ielā 6 a Viļānos (1. un 3. kārta) un Katlumājas rekonstrukcija Kultūras laukumā 2 b Viļānos (2. un 4. kārta). Iepirkums tika veikts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā projektiem “Energoefektivitātes paaugstināšana SIA “Viļānu siltums” katlu mājās atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķim “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”. Atklātā konkursa procedūras rezultātā ievēlēts pretendents darbu veikšanai SIA “Rūpnīca Orions”. 1. kārtas ietvaros Nākotnes ielā 6 a katlu mājā uzstādīts un 2017. gada 30. septembrī nodots ekspluatācijā jauns 2.5 MW apkures katls.

Informācija par projekta izbeigšanu

2018-07-17
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A