Iepirkumu arhīvs

Ēkas vienkāršotā renovācija objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/30
Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss
Iepirkuma procedūras priekšmets 

Ēkas vienkāršotā renovācija objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

Pievienotie dokumenti 

Nolikums

Jautājumi un atbildes

Vienkāršotās renovācijas projekta apliecinājuma kartes dokumentācija

Tāme 

Ēkas būvkonstrukcijas tehniskās apsekošanas atzinums

Ēkas energoaudita pārskats

 

Publikācijas datums IUB mājas lapā 23.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 25.11.2014. līdz plkst.11:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "BORG"
Līgumcena (bez PVN)  176 507,65 EUR
Ziņojums   29.12.2014.
Līgums

 16.01.2015.

 Vienošanās Nr.1 02.03.2015.

Piezīmes  
2014-10-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A