Iepirkumu arhīvs

Ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrāde un ēkas nojaukšana Raiņa ielā 14B, Viļānos

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/22

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrāde un ēkas nojaukšana Raiņa ielā 14B, Viļānos

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

25.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 10.08.2016. līdz plkst.14:20
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Iveta Piziča, t.29336050, iveta.pizica@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA “E Būvvadība”
Līgumcena (bez PVN)

 22 995.00 EUR

Lēmums  12.09.2016. (Pdf)
Līgums  15.09.2016. (Pdf)
 Vienošanās 06.02.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

2016-07-25
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A