Iepirkumu arhīvs

Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana, t.sk. vienkāršotā fasādes atjaunošana, ar lietošanas veida maiņu uz zinātniskajai pētniecībai paredzēto ēku

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/8 ELFLA

Iepirkuma procedūras veids  9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana, t.sk. vienkāršotā fasādes atjaunošana, ar lietošanas veida maiņu uz zinātniskajai pētniecībai paredzēto ēku

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  11.04.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  25.04.2017. līdz plkst.15.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
  • Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.pizica@vilani.lv.
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA "ASKO AS"

Līgumcena (bez PVN)  63904,72 EUR
Lēmums  25.04.2017. (Pdf)
Līgums  31.05.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

2017-04-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A