Iepirkumu arhīvs

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

Identifikācijas Nr. VNP 2015/6
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  18.02.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 03.03.2015. līdz plkst.14:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA "Salenieku dolomīts"
Līgumcena (bez PVN) EUR 39 962,80
Lēmums 05.03.2015.
Līgums 06.03.2015.
2015-02-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A