Iepirkumu arhīvs

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

 

Identifikācijas Nr. VNP 2015/3
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  29.01.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  10.02.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Piezīmes

Iepirkums pārtraukts. Pamatojoties uz saimniecības vadītāja 10.02.2015. iesniegumu,iepirkums pārtraukts tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ

Lēmuma pieņemšanas datums: 11.02.2015. protokols Nr.3

2015-01-29
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A