Aktualitātes

Dekšāru pamatskolā jaunais mācību gads iesākts aktīvi

Dekšāru pamatskolā jaunais mācību gads iesākts aktīvi

Nemanot aizrit jau otrais mācību mēnesis. Šajā laikā Dekšāru pamatskolas skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, kā arī cītīgi sportojuši, papildinot skolas kausu rindas.

 Pašā septembra sākumā skolā tika organizēta pārgājiena diena „Pretī rudenim!”, kuras laikā skolēni devās izzināt Viļānu novadu. 1.-4.klašu skolēni apmeklēja „Latgaļu sātu” Dekšāru pagastā, kur viņiem tika dota iespēja pašiem izveidot savu maizes klaipiņu, kuru pēc tam izcepa maizes krāsnī, izmēģināt kā bīdelē miltus, izpētīt latvju rakstus jostās, kā arī veikt dažādas citas izdarības. Savukārt 5.-9.klašu skolēni devās uz Viļānu novada centru, Viļāniem. Viļānos tika apskatīta vidusskola, baznīca, Lakstīgalu saliņa. Mīļš paldies par iespēju pabūt Viļānu novada skaistajās vietās Viļānu vidusskolas direktoram P. Tretjukam un direktora vietniecei audzināšanas darbā I. Stepānei, R.Stankevičam par doto iespēju apskatīt baznīcu un M. Cakulai par sarūpēto malku Lakstīgalu saliņā.

  

Par tradīciju kļuva Tēvu dienas svinēšana, kuras laikā skolēnu tēvi tiek aicināti ciemos uz skolu, kur kopā ar saviem bērniem tiem ir iespēja piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs. Šogad, pateicoties, jaunsargu instruktoram J. Strušelam, tika sarīkotas orientēšanas sacensības pa Dekšāru pagastu, kuras visi tēvi kopā ar saviem bērniem veiksmīgi veica, meklējot dažādus kontrolpunktus.

Šogad Dekšāru pamatskolā Erasmus programmas ietvaros tika uzsākta portugāļu valodas apmācība. 26.septembrī skolā tika svinēta Eiropas valodu diena, kuras laikā skolēni uzzināja par dažādu valstu kultūru un valodām.

Septembra beigās skolā vienmēr tiek rīkots Miķeļdienas tirdziņš, kura laikā skolēniem ir iespēja pirkt un pārdot pašu izaudzētu vai izgatavotu produkciju. Tā kā Miķeļi ir gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki, tad arī neizpalikt bez dārzeņu izstādes, kuru sarīkoja pirmsskolas un sākumskolas skolēni ar saviem vecākiem un skolotājām.

  

Dekšāru pagasta bibliotēkā, pateicoties tās vadītājai, nepārtraukti tiek rīkotas dažādas izstādes un pēcpusdienas, darbnīcas, kuras apmeklē arī skolēni. Septembra mēnesī bibliotēkā varēja skatīt mākslinieka A. Salīša kārklu gleznu izstādi, noslēgumā bija tikšanās ar pašu mākslinieku, kuru apmeklēja arī Dekšāru pamatskolas skolēni. Pateicamies un mīļu paldies sakām bibliotēkas vadītājai I. Joninai par rīkotajiem pasākumiem pagasta bibliotēkā un garšīgajiem pīrāgiem, kurus viņa labprāt cep pati un cienā viesus.

Skolotāju diena šogad Dekšāru pamatskolā bija īpaša. Tās laikā gan skolēniem, gan skolēniem tika lasīta un dziedāta dzeja Dženijas Berķes izpildījumā. Pateicamies dzejniecei par jauko dzejas pēcpusdienu.

Izsakām pateicību skolēnu vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, izglītojot mūsu jaunatni, kā arī skolēniem par aktīvu piedalīšanos skolas organizētajos pasākumos.

Informāciju sagatavoja

Ilze Valeniece

Dekšāru pamatskolas direktores vietniece 

 


2014-10-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A