ELFLA

Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde Viļānu novada kultūras pasākumu organizēšanai

Projekta nosaukums

“Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves

podestūra) iegāde Viļānu novada kultūras pasākumu organizēšanai”

Identifikācijas nr.

Nr.19-01-AL15-A019.2202-000018

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Īstenošanas vieta

Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

02.12.2019.-31.07.2020.

Mērķis

Pašvaldība, novada pašdarbības kolektīvu vajadzībām iegādājoties deju grīdu un mobilo skatuvi (modulāra skatuves podestūra), uzlabos sabiedrisko aktivitāšu kvalitāti Viļānu novadā.

Galvenās aktivitātes

-  deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde;

-  pasākumu cikls, kurā plānots ekspluatēt projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu: Latvijas ziņģētāju un stāstnieku vakars, Līgo svētku pasākums, teātru svētki “Teātris pagalmā”

Projekta kopējais budžets

7048,65 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

7000.00 EUR

Publiskais finansējums 

6300.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

748.65 EUR

Publicitāte

2019-09-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A