Aktualitātes

Deinstitucionalizācija un atbalsta pasākumi

Deinstitucionalizācija un atbalsta pasākumi

Visā valstī līdz 2020.gadam tiks īstenots Eiropas Savienības  fondu atbalstīts projekts, kura mērķis ir deintitucionalizācija (DI) – pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu personām ar garīgā rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Šobrīd aprūpes mājās un “atelpas brīža” pakalpojumus var saņemt bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Aicinām šādas ģimenes griezties Sociālajā dienestā, kur tiks sniegta informācija, nepieciešamie paskaidrojumi un palīdzība.

Detalizēta informācija par aprūpes mājās un “atelpas brīža” pakalpojumiem.

Sociālā dienesta vadītāja

Daila Strupiša

2016-05-26
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A