Iepirkumu arhīvs

Datortehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/27
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Datortehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām
Pievienotie dokumenti 

 NOLIKUM

PRECIZĒTS PIELIKUMS Nr.3 No 17.09.2014.

Publikācijas datums IUB mājas lapā 12.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 23.09.2014. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Lēmums  30.09.2014.
 

Daļa

Nosaukums

Izpildītājs

Līgumcena

(bez PVN), EUR

1.

„Datortehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

SIA „ATEA”

5587,28

2.

„Datortehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu vidusskolai”

SIA „I-net”

20315,70

Līgums  03.10.2014., 14.10.2014.
Piezīmes  

2014-09-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A