Iepirkumu arhīvs

Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu vidusskolas vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/19
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu vidusskolas vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 22.07.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 04.08.2015. līdz plkst.13:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "AXEL"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 12819,00
Lēmums  13.08.2015.
Līgums  25.08.2015. (Pdf)
2015-07-22
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A